Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden en 3 October Vereeniging sluiten convenant

De Universiteit Leiden en de 3 October Vereeniging hebben hun bijzondere verhouding en samenwerking op 11 november in een convenant bekrachtigd. Met de ondertekening is vastgelegd hoe de beide partijen in de toekomst samen betrokken zullen zijn bij de viering en herdenking van Leidens Ontzet.

Het Leidens Ontzet en de Universiteit Leiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toen Leiden door de Spanjaarden werd belegerd, bood de bevolking dapper weerstand. Willem van Oranje schonk om die reden 's lands eerste universiteit aan de Sleutelstad. Op 8 februari 1575 werd de Academia Lugduno Batava ingewijd in de Pieterskerk.

Vlnr. Bart van der Poel (penningmeester 3 October Vereeniging), Rik Kamps (voorzitter), Hester Bijl (vice-rector Universiteit Leiden) en Carel Stolker (rector).

Met de overeenkomst formaliseren Universiteit Leiden en de 3 October Vereeniging hun intensieve samenwerking als leidraad voor de toekomst. Beide partijen hechten eraan om de viering en herdenking van Leidens Ontzet ook in een wetenschappelijke context te blijven plaatsen. De universiteit zal daarom wetenschappelijke ondersteuning bieden aan initiatieven die bijdragen aan het vergroten van het (historisch) besef van Leidens Ontzet en heeft de 3 October Vereeniging mede het initiatief genomen tot de instelling van de leerstoel Magdalena Moons.

Ter bevordering van de participatie zullen de partijen activiteiten organiseren waaraan studenten van de universiteit niet alleen passief, maar ook actief kunnen deelnemen. Ook op bestuurlijk vlak zal de universiteit de betrokkenheid van haar bestuur bij de viering blijvend bevorderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.