Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Lunch: Johan Christensen over de Competenties van Topambtenaren

Welke competenties hebben topambtenaren nodig? Gaat de nadruk op bestuurlijke vaardigheden en het vermogen om netwerken op te bouwen tussen overheidsorganisaties en met de maatschappij ten koste van de vakinhoudelijke kennis van ambtelijke leiders en hun vermogen om politici tegenspraak te bieden? Wat kan Nederland van andere landen leren – en andersom?

Dit waren enkele centrale vraagstukken tijdens de Leiden Leadership Lunch op vrijdag 13 november waarin Dr. Johan Christensen vertelde over de benodigde competenties van topambtenaren, de verschillen die hierin bestaan tussen landen en mogelijke verklaringen voor deze variatie. Dr. Johan Christensen is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de rol van experts en expertise in beleidsvorming op zowel nationaal als Europees niveau.

De rol van expertise in ambtelijk leiderschap

In deze online lunchsessie ging Dr. Johan Christensen in op de vraag welke competenties de topambtenaren van vandaag en van de toekomst nodig hebben. Zijn dat vakinhoudelijke competenties, manageriële vaardigheden, politieke vaardigheden of netwerkvaardigheden? Competenties zijn van groot belang voor politiek-bestuurlijke uitkomsten en zijn een belangrijke bron van legitimiteit van organisaties. Aan de hand van drie casussen – Nederland, Noorwegen en de Europese Commissie – werden de verschillende nadrukken op algemene ofwel specifieke competenties van topambtenaren verder uitgelicht.

Voortzetting van de discussie

De gedeelde inzichten leidden tot veel interessante discussievragen, waaronder: Is vakinhoudelijke kennis essentieel of onnodig in de ambtelijke top? Hoe kan de juiste balans worden gevonden tussen samenwerking met politici en ambtelijke autonomie? Is het niet de verantwoordelijkheid van politici om over meer vakinhoudelijke kennis te beschikken? Creëren domeinoverstijgende problemen meer behoefte voor samenwerking, waardoor vakspecifieke kennis minder wordt benadrukt?

We bedanken Dr. Johan Christensen voor het delen van zijn bevindingen en de interessante discussievragen die hebben gezorgd voor veel stof tot nadenken over zowel de huidige als toekomstige staat van ambtelijk leiderschap in diverse landen.

Wil je naast deze Leiden Leadership Lunch ook op de hoogte blijven van andere activiteiten georganiseerd door het Leiden Leadership Centre? Volg ons dan op  LinkedIn en Twitter, schrijf je in voor de nieuwsbrief en luister naar de Leiden Leadership Podcast.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.