Universiteit Leiden

nl en

KNAW Early Career Award voor ecoloog Michiel Veldhuis

Nieuwsgierigheid is de drijfveer achter het onderzoek van ecoloog Michiel Veldhuis. De universitair docent onderzoekt ecosystemen in relatie tot klimaatsverandering op de savannes in Afrika. Hierbij kijkt hij steeds meer naar sociale factoren zoals de invloed van bevolkingsgroei. De KNAW beloont zijn vernieuwende onderzoek met de Early Career Award ter waarde van 15.000 euro.

Terug naar Afrika

Veldhuis wijt zijn interesse in Afrika voornamelijk aan het feit dat hij daar geboren is. ‘In Zambia, om precies te zijn. Ik ben er rond mijn vijftiende nog eens terug geweest en dat heeft veel indruk gemaakt. Verder keek ik altijd graag naar documentaires op National Geographic en vond ik de Afrikaanse zoogdieren het meest interessant.’ Inmiddels is Veldhuis nog een aantal keer op het continent geweest, maar dan om te onderzoeken hoe klimaatverandering de relatie tussen planteneters en roofdieren beïnvloedt. Zo ontdekte hij bijvoorbeeld dat leeuwen hun prooidieren, zoals gnoes en zebra’s, beperken in hun mogelijkheden zich aan te passen aan de opwarmende aarde.

Economische ontwikkeling versus natuur

Momenteel ligt het onderzoek van Veldhuis door de corona-crisis helaas grotendeels stil. ‘Door de pandemie heb ik sinds maart eigenlijk geen tijd meer voor onderzoek, en slokt het onderwijs al mijn tijd op.’ Maar als het straks weer kan, is Veldhuis van plan zijn onderzoek verder op te schalen. Afgelopen maart publiceerde hij en zijn collega’s een onderzoek in Science, over de gevolgen van bevolkingsgroei op de natuur in Tanzania. ‘Economische ontwikkeling voor mensen heeft helaas vaak negatieve gevolgen voor de natuur. De grote vraag is hoe we de – vaak schrijnende - situatie voor mensen kunnen verbeteren, zonder dat de leefomgeving verslechtert. Ook omdat dat op de langere termijn weer negatieve gevolgen heeft voor de mens.’

Duurzame ontwikkeling

Om deze reden stelde de VN in 2015 de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) op. Deze gaan heel breed over het terugdringen van armoede en verbeteren van gezondheid, maar ook het tegengaan van biodiversiteitsverlies. Veldhuis: ‘Ik ben op dit moment een onderzoeksprogramma aan het opzetten waarin we de relaties tussen deze doelen gaan bekijken. Hoe kunnen we zorgen dat op elk van de zeventien doelen vooruitgang wordt geboekt, in plaats van dat vooruitgang op het ene gebied ten koste gaat van het andere. Ik vermoed dat ik dus steeds meer een sociale wetenschapper wordt en steeds minder bioloog. Maar nog steeds met hetzelfde doel: een duurzame ontwikkeling voor mens én natuur.’

KNAW Early Career Award

Twaalf jonge onderzoekers, drie uit elk van de vier wetenschapsdomeinen van de KNAW, krijgen een KNAW Early Career Award. De prijs, een bedrag van 15.000 euro en een kunstwerk, is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en vernieuwende, originele onderzoeksideeën hebben. De KNAW Early Career Award wordt dit jaar voor de tweede keer toegekend. De winnaars komen uit de volle breedte van de wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.