Universiteit Leiden

nl en

Hoe creëer je een succesvolle transnationale leeromgeving?

Met meer dan 20.000 Omaanse studenten die Britse programma's volgen in 2017/2018, is het aantal transnationale studenten vrij aanzienlijk in Oman. De transnationale leeromgeving is nieuw voor praktisch al het onderwijzend personeel en voor de studenten. Antonia Lamers, promovenda bij het ICLON, onderzocht hoe een TNE-onderwijs- en leeromgeving te creëren die in lijn is met de verwachtingen van de Britse programma's. Promotie op 24 november.

In Oman vormen niet-Engelstalige buitenlandse academici een aanzienlijke meerderheid van het onderwijzend personeel in transnationaal onderwijs (TNE), terwijl ze zelden ervaring hebben op een westerse universiteit, noch als student noch als onderwijzend personeel. Dit betekent dat de omgeving waarin ze lesgeven voor vrijwel alle docenten nieuw is op academisch, cultureel en soms ook taalkundig gebied. Hetzelfde geldt voor de studenten, aangezien de overgrote meerderheid afkomstig is van de lokale overheidsscholen waar Arabisch de voertaal is op zowel de lagere als de middelbare school, en het Britse academische systeem nieuw voor hen is.

Proefschrift 'Teaching and professional development in transnational education in Oman'

Gezien de complexiteit van de transnationale onderwijs- en leeromgeving, zijn de doelstellingen van het proefschrift van Lamers, Teaching and professional development in transnational education in Oman, tweeledig: ten eerste, hoe een TNE-onderwijs- en leeromgeving te creëren die in overeenstemming is met de verwachtingen van de Britse programma's, zodat studenten met succes hun studie kunnen afronden. Ten tweede: hoe kunnen academici die lesgeven in deze programma's in hun professionele praktijk worden ondersteund bij het creëren van een dergelijke omgeving? De benadering is holistisch: deze omgeving werd onderzocht vanuit het standpunt van een waarnemer, de docenten en de studenten, en er werd onderzocht hoe deze verschillende perspectieven de basis vormden voor een langlopend programma voor voortdurende professionele ontwikkeling (CPD).

De belangrijkste bevindingen waren dat zowel de waarnemer als de studenten een inconsistentie constateerden in de aanpak van docenten, waarbij de meeste docenten zich richtten op informatieoverdracht. In deze TNE-omgeving waren de meest uitdagende aspecten voor de docenten studentgerelateerde problemen en het handhaven van de programmakwaliteit, en voor studenten academisch schrijven en het ontwikkelen van kritisch denkvermogen.

Persoonlijke interactie was belangrijk voor zowel docenten als studenten. Docenten vonden individuele feedback op hun onderwijspraktijk, samen met informele gesprekken met collega's, effectiever dan andere vormen van CPD. Hun lespraktijk verbeterde in de periode van 3 jaar waarin ze deelnamen aan het CPD-programma dat zich richtte op de onderwijs- en leeromgeving. De leerlingen vonden klassendiscussies en hun informele studiegroepen effectief in het omgaan met deze uitdagingen.

Universiteiten die TNE-programma’s aanbieden moeten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leermogelijkheden in TNE even serieus nemen als het handhaven van de academische standaard. Er is duidelijk behoefte aan een intern CPD-programma gericht op de onderwijs- en leeromgeving. Wanneer er een pedagogisch-didactische scheiding is tussen de programma's en de onderwezen studenten, komt het studiesucces van de TNE-student in een Brits programma in gevaar.

Wat is transnationaal onderwijs?

Transnationaal onderwijs (TNE) is onderwijs dat wordt gegeven in een ander land dan het land waar de instelling is gevestigd, bijvoorbeeld studenten uit Oman die een diploma behalen aan een universiteit in het Verenigd Koninkrijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.