Universiteit Leiden

nl en

Pioniers PRE Den Haag blikken terug

Voor 21 Haagse scholieren zit het er alweer op: een jaar lang studeren aan de Universiteit Leiden. Het werd een proefjaar vol verrassingen – en niet alleen vanwege corona: “Het is méér dan alleen maar school.”

In oktober 2019 was het dan zover: de eerste PRE-studenten stapten de campus-Den Haag binnen. Het vormde het startsignaal van het Pre-University College Den Haag: een eenjarig traject voor vwo’ers die meer willen en kunnen naast hun gewone schoolwerk. Vandaag start alweer de tweede jaargang van deze pilot – een mooi moment om terug te blikken dus. Hoe hebben de studenten hun PRE-tijd beleefd? Nick (Dalton Den Haag) en Radwa (Edith Stein College) doen via videoverbinding een boekje open over hun ervaringen.

PRE-student Radwa tijdens de workshop presenteren in Blok I.

Presenteren kun je leren

De PRE’ers begonnen hun jaar met colleges over uiteenlopende onderwerpen als gender, mensenrechten en filosofie, en met zogeheten ‘vaardighedenlabs’. Vooral de bijeenkomst over presenteren sprong eruit, vindt Nick. “Uiteindelijk gingen we ook voor elkaar speechen, dat was erg leuk.”

Daarvoor werden de studenten wel eerst goed voorbereid, zegt Radwa: “We leerden hoe je moet presenteren, welke toon je moet gebruiken, en welke gebaren” – tips waar ze stuk voor stuk wel wat mee kon. “Op school merkten docenten dat ik helemaal anders ging presenteren, dat was leuk om te zien.”

Samenwerken met de stad

Om hun vaardigheden verder op de proef te stellen, staken de studenten in blok II de handen uit de mouwen: groepsgewijs gingen ze aan de slag met projecten in de stad, aangedragen door partnerorganisaties. Met behulp van design thinking stortten ze zich op vraagstukken als plasticafval op scholen, diversiteit in de klas of problemen op de Haagse Markt. Radwa en Nick onderzochten met hun groepje hoe zij meer jongeren konden betrekken bij de stichting Haags Verhaal. “Heel leuk, we gingen een enquête maken voor alle leerlingen van onze school”, vertelt Radwa. Vervolgens hebben ze bijeenkomst bedacht, speciaal voor jongeren.

Je eigen weg vinden

Bij Learning My Way, dat gedurende het jaar als rode draad door het programma liep, richtten de studenten de pijlen juist op zichzelf. “Het gaat over wie je bent, wat je wil bereiken en hoe je de doelen die je jezelf stelt ook daadwerkelijk kan halen”, legt Nick uit. Vooral dingen concreet maken bleek voor hem van waarde. “Ik wist al erg goed wat ik wilde: doorbreken met programmeren en naar internationale olympiades gaan. Nu heb ik ook een goede planning van hoe ik dat zou kunnen doen.”

"Ik vond het heel makkelijk met mensen om te gaan die ik nog nooit ontmoet had"

Radwa kwam wél tot een onverwacht inzicht over zichzelf. “Ik dacht dat ik niet zo sociaal was, maar eigenlijk vond ik het heel makkelijk om met mensen om te gaan die ik nog nooit ontmoet had.” Dat ze zoveel over zichzelf zou leren, had ze niet verwacht: “Het was méér dan alleen maar school, dat vond ik heel leuk.”

Online pioniers

Niet alles verliep dit jaar even rooskleurig. Blok III was nog niet begonnen, of het coronavirus brak uit en de collegezaal veranderde in de huiskamer. Zo werden de PRE-studenten plotsklaps ook online pioniers, maar dat mocht de pret niet drukken. Het tweetal zou deelname aan het programma van harte aanbevelen. Radwa glundert: “Eerst twijfelde ik of ik hiervoor geschikt was, maar dat bleek wel zo te zijn. Ik ben dankbaar voor alle docenten, die ons heel goed geholpen hebben.” Een bemoedigende boodschap voor de PRE’ers die vandaag aan hun avontuur beginnen.

Tekst: Maxime Koning & Michiel Knoester
Fotografie: Diederik Rooker, Buro JP & Maxime Koning
Mail de redactie

De PRE-pioniers aan het begin van hun studiejaar, oktober 2019.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.