Universiteit Leiden

nl en

'BIK schiet zijn doel behoorlijk voorbij qua baancreatie en extra investeringen'

In de podcast BNR Lobbypanel geeft docent Wimar Bolhuis zijn mening over de baangerelateerde investeringskorting (BIK), een fiscaal voorstel waarvoor staatssecretaris Vijlbrief van Financiën een amendement op het Belastingplan heeft ingediend.

Wimar Bolhuis

In het kort houdt de BIK in dat bedrijven die in 2021 en 2022 investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines of computersystemen, een deel van hun investeringsbedrag in mindering kunnen brengen op hun afdracht loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen). Hiervoor stelt de regering jaarlijks € 2 miljard beschikbaar. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over de effectiviteit van de maatregel en ook de Raad van State uitte grote twijfels.

De regering is zelf al afgestapt van het idee dat investeringen die een BIK-korting krijgen tot baancreatie moeten leiden. 'Dat bleek niet zo te zijn', zegt Bolhuis in de podcast. 'Maar het voorstel blijkt nu ook niet tot extra investeringen te leiden, zeggen recente berekeningen van het Centraal Planbureau. Die laten zien dat de BIK er vooral toe leidt dat voorgenomen investeringen door bedrijven in 2021 en 2022 zullen worden uitgevoerd, om aanspraak te maken op de belastingkorting. Het leidt niet tot een substantiële toename van investeringen.'

'Het lobbyproces dat nu aan de gang is, is daarbij erg interessant', zegt Bolhuis. 'De staatssecretaris heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, dus hij is hard aan het lobbyen. Hij wil daarom nu ook allerlei andere zaken bij de korting onderbrengen, zoals duurzaamheidsinvesteringen, om GroenLinks, PvdA, SP of PvdD mee te krijgen. Maar laten we er nu niet een veel te moeilijke regeling van maken die uiteindelijk onuitvoerbaar is en waar we heel veel spijt van krijgen. Alsjeblieft, denk nog eens goed na over die BIK, want dit gaat ons echt problemen geven.'

'Nu is bijvoorbeeld weer een redenering dat 60 procent bij het MKB terecht zou moeten komen. Ook dat is boterzacht, daar zitten heel veel assumpties onder. Ik ben er dus wat kritisch over. Het is wel goed om na te denken over hoe we de investeringen omhoog houden in deze coronacrisis, maar deze maatregel lijkt zijn doel voorbij te schieten zo. Het is beter om bestaande fiscale mogelijkheden beter te benutten, zoals de mogelijkheid om versneld of willekeurig af te schrijven in de vennootschapsbelasting, of om het recht op een belastingkorting afhankelijk te maken van het aantal werknemers, gericht op het MKB.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.