Universiteit Leiden

nl en

Gehechtheidsinterventies kunnen mogelijk bijdragen aan verbeterde uithuisplaatsingsbeslissingen

Uithuisplaatsingsbeslissingen hebben een drastische impact op het leven van kinderen en hun ouders. Vanwege deze grote impact is het van uiterst belang dat uithuisplaatsingsbeslissingen met zo groot mogelijke zekerheid kunnen worden genomen en leiden tot de best mogelijke uitkomsten voor de ontwikkeling van kinderen. Het onderzoek van Sabine van der Asdonk draagt voorzichtig bewijs aan dat gehechtheidsinterventies kunnen worden ingezet om uithuisplaatsingsbeslissingen te ondersteunen. Promotie 15 september.

Download de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘Growing up safely, attachment-based interventions in child protection cases.‘ ››
Download de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘Growing up safely, attachment-based interventions in child protection cases.‘ ››

Beslissen over uithuisplaatsingen is zeer ingewikkeld – niet alleen vanwege de complexiteit en onvoorspelbaarheid van problemen in gezinnen waarin kindermishandeling plaatsvindt, maar ook omdat professionals vaak tegenstrijdige en onvolledige informatie krijgen, onder tijdsdruk werken en een hoge caseload hebben. 

In het geval van kindermishandeling biedt de ouder vaak geen veilige basis voor het kind: de ouder-kindrelatie wordt namelijk gekenmerkt door negatieve, onvoorspelbare en dysfunctionele gedragingen van de ouder. Hierdoor hebben mishandelde kinderen een sterk verhoogd risico om een gedesorganiseerde en/of onveilige gehechtheidsrelatie ten opzichte van hun ouders te ontwikkelen. Dit maakt hen kwetsbaar voor negatieve ontwikkelingsuitkomsten. Wanneer door een gehechtheidsinterventie de sensitiviteit van ouders wordt gestimuleerd, kan de kwaliteit van de ouder-kindrelatie verbeteren. Dit heeft dan positieve effecten voor de ontwikkeling van kinderen.

Betere inschatting toekomstig welzijn

Sabine van der Asdonk heeft in haar proefschrift onderzocht of gehechtheidsinterventies kunnen bijdragen aan verbeterde uithuisplaatsingsbeslissingen voor gezinnen waarin kindermishandeling heeft plaatsgevonden. Als wordt geëvalueerd hoe ouders reageren op een gehechtheidsinterventie, zou dit concrete en objectieve informatie opleveren over de capaciteit van de ouder om belangrijke opvoedvaardigheden te verbeteren. Hiermee kan mogelijk een betere inschatting worden gemaakt van het toekomstig welzijn van het kind, waarmee uithuisplaatsingsbeslissingen mogelijk beter kunnen worden onderbouwd.

Effectiviteit gehechtheidsinterventie

“Omdat we beargumenteren dat het implementeren van een gehechtheidsinterventie in het beslisproces de kwaliteit van uithuisplaatsingsbeslissingen kan verbeteren, hebben we de effectiviteit van een dergelijke procedure onderzocht. We hebben in één studie gevonden dat het toevoegen van informatie over de vooruitgang die ouders lieten zien na een gehechtheidsinterventie kan bijdragen aan een verhoogde betrouwbaarheid van uithuisplaatsingsbeslissingen. In dit proefschrift heb ik tevens aangetoond dat de meest getraumatiseerde ouders minder vooruitgang laten zien in hun opvoedgedrag na een gehechtheidsinterventie.”

Meer onderzoek nodig

De resultaten uit het proefschrift van Van der Asdonk dragen voorzichtig bewijs aan dat gehechtheidsinterventies kunnen worden ingezet om uithuisplaatsingsbeslissingen te ondersteunen. Wel is nog meer onderzoek nodig om te achterhalen op welke manier deze interventies het beste kunnen worden ingezet in het beslisproces.

Download de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘Growing up safely, attachment-based interventions in child protection cases.‘ ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.