Universiteit Leiden

nl en

Leidse Geesteswetenschappers vinden vaker hun eerste baan op passend niveau

Het gaat goed met afgestudeerde geesteswetenschappers. 70% van de bachelors en masterstudenten vindt de eerste baan binnen twee maanden na het afstuderen. En 83% van de masterstudenten vindt die eerste baan op hbo- of academisch niveau. Dat blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek dat de Faculteit Geesteswetenschappen eens in de vier jaar uitvoert.

Een kennisinvestering die loont

Het arbeidsmarktonderzoek bevraagt de ervaringen van oud-studenten die in de periode van 2016 tot 2020 een studie hebben afgerond. De resultaten laten zien dat alumni snel een passende baan vinden. Het merendeel van de studenten is na de bachelor doorgegaan met een master en die kennisinvestering loont. Waar 70% van de bachelorstudenten na het afstuderen een baan op hbo-academisch niveau vindt, is dat bij masterstudenten maar liefst 83%. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van 2016. Er is weinig verschil in de zoekduur tussen bachelors en masters. Rond de 70% van de bachelors en masters vindt binnen twee maanden na het afstuderen die eerste baan.

Een baan midden in de samenleving

Het is opvallend dat onze alumni in uiteenlopende branches terechtkomen. Twee jaar na hun afstuderen zijn onze geesteswetenschappers te vinden in de non-profit- (55%) en in de profitsector(41%) en als zelfstandige (4%). Loes Nordlohne, loopbaanadviseur van de faculteit: ‘Veel mensen denken dat geesteswetenschappers vooral in het onderwijs terechtkomen. Het onderzoek toont echter aan dat het merendeel van de alumni in andere branches werkt.’

Onze afgestudeerden vinden onder meer werk bij de overheid (15%), in de communicatie (8%), media en journalistiek (4%), consultancy (5%) en ICT (4%).

Belangrijke onderscheidende vaardigheden

Geesteswetenschappers worden door werkgevers gewaardeerd om hun vakinhoudelijke kennis, academische vaardigheden zoals schrijven en analyseren, maar ook interculturele vaardigheden. Dat ervaart de Leidse alumnus religiewetenschappen Jaino Mohammedamin ook: ‘Bij mijn studie Geschiedenis leerde ik kijken naar wat mensen beweegt, waarom ze de dingen doen die ze doen. Niet zwart-wit denken, maar juist het grijze gebied opzoeken en je verplaatsen in een ander. Om zo echt tot de kern van de zaak te komen. Dat past ook goed bij mijn huidige baan als Projectleider en adviseur Ondermijning, Tactisch Centrum Handhaving bij de gemeente Rotterdam.’

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Het onderzoek laat ook zien dat een relevante (bij)baan, bestuurservaring, een stage en het opbouwen van een netwerk loont bij het vinden van een passende baan. Zo vinden alumni mét relevante werkervaring direct na het afstuderen sneller een baan dan alumni zonder deze ervaring (60% tegenover 46%). Alumnus Thomas de Greeve (Bachelor en Master Geschiedenis en nu analist bij Knab), geeft een waardevolle tip: ‘Praat met veel mensen voordat je op zoek gaat naar een baan. Dat werkt beter dan alleen maar vacatures lezen. Vraag wat anderen doen en wat ze ervan vinden. Ga ook eens langs bij een detacheerder. Je komt er op die manier beter achter wat je leuk vindt en wat voor soort werk bij je past.’

Onderwijsvernieuwing

Het arbeidsmarktonderzoek levert ook waardevolle feedback op voor de opleidingen. Mirjam de Baar, vice-decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen: ‘De resultaten uit het arbeidsmarktonderzoek geven richting bij vernieuwingen in het onderwijs. Zo is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor samenwerken en digitale (onderzoeks)vaardigheden. Bij International Studies bijvoorbeeld is een consultancy casestudy opgenomen in het curriculum. Daarbij worden studenten bewust van hun kennis en vaardigheden in een praktijksituatie en zijn ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt.’

Over het arbeidsmarktonderzoek

Het arbeidsmarktonderzoek werd door onderzoeksbureau DESAN uitgevoerd in uitgevoerd in opdracht van de Faculteit Geesteswetenschappen onder alumni die tussen 2016 tot 2020 een studie hebben afgerond op het gebied van talen, culturen, regiostudies, internationale betrekkingen, geschiedenis, filosofie, kunsten en religiewetenschappen. Het onderzoek liep van 29 januari tot 5 maart 2020. Van de 4.843 alumni die zijn benaderd, hebben 1.222 alumni (25,2%) de online vragenlijst ingevuld. Loes Nordlohne: ‘We hebben ook een non-responsanalyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat de respondenten representatief waren voor de grote groep. Dat betekent dat de ondervraagde non-respondenten niet significant afweken van de respondenten. Sterker nog, zij hebben iets vaker betaald werk en zijn iets tevredener over de ontwikkeling van hun loopbaan.’

Een tijd voor en een tijd ná corona

Het arbeidsmarktonderzoek onder onze alumni vond plaats voordat de coronacrisis uitbrak. De onzekere tijd waarin we ons nu bevinden, heeft ook zijn weerslag op de arbeidsmarkt voor onze toekomstige alumni. Mirjam de Baar: ‘De arbeidsmarkt is natuurlijk altijd onderhevig aan maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze alumni een waardevolle bijdrage kunnen leveren in een wereld van globalisering, migratie, politisering van cultuur en de opkomst van nieuwe grootmachten. We leiden onze studenten op tot kritische en onafhankelijke denkers die de vele grote uitdagingen in de hedendaagse wereld het hoofd kunnen bieden.’

Download hier de verkorte brochure of bekijk de uitgebreide online brochure via www.baannajestudie.nl voor meer uitkomsten van het onderzoek. In de online brochure lees je meer over de tevredenheid van alumni over hun studiekeuze, de voornaamste taak in hun eerste baan en persoonlijke verhalen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.