Universiteit Leiden

nl en

Bestuurswissel in roerige tijd: ‘Ik heb het volste vertrouwen in Suzy’

Op 1 september droeg Menno Tuurenhout de functie van Portefeuillehouder bedrijfsvoering in het Faculteitsbestuur over aan Suzy Sirks-Bong. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd als portefeuillehouder? En hoe ziet Suzy de toekomst? Een dubbelinterview.

Menno, vijf jaar geleden startte je als Portefeuillehouder bedrijfsvoering, hoe zag je de faculteit ontwikkelen van toen tot nu?

Menno: ‘Vijf jaar geleden werd ik door Willem te Beest gevraagd om van Sociale Wetenschappen, mijn toenmalige werkplek, naar Geesteswetenschappen te gaan om hier rust, ontspanning en vertrouwen te brengen. Mensen bij elkaar brengen is iets wat ik graag doe, en waar ik me voor heb ingezet. Ik ben heel blij om te zien dat dit is verbeterd de afgelopen vijf jaar, mensen lopen sneller bij elkaar binnen dan voorheen. Ik geloof dat er meer dialoog is en meer respect voor elkaar. Ik ben blij dat ik hier aan heb kunnen bijdragen, al is het natuurlijk een verdienste van de faculteit als geheel geweest.’

Wat zijn je plannen na 1 september?

Menno: ‘Na 1 september ga ik zeven maanden aan de slag als bestuursadviseur voor de faculteit. Zo blijf ik onder andere beschikbaar voor het NIMAR en het Humanities Campus project. Daarnaast ga ik één dag per week aan de slag bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als ondersteuner van de portefeuillehouder Bedrijfsvoering aldaar. Daar startte ik ooit, als student, dus daar heb ik erg veel zin in. Na die periode zal ik als adviseur van het College van Bestuur aan de slag gaan.’

Suzy, hoe is het voor jou om te starten in deze gekke tijd?

‘Deze onvoorziene omstandigheden hebben me gesterkt, en ik zie het als een extra dimensie aan de uitdaging. Gelukkig ben ik al een aantal maanden gestart met het meelooptraject met Menno, ook nog voor coronatijd, waardoor ik me heel goed voorbereid voel. Daarnaast leef ik in de wetenschap dat ik het niet alleen hoef te doen. De Faculteit Geesteswetenschappen heeft, naast een rijk palet aan onderzoek en onderwijs, ook een zeer rijk palet aan ondersteuning. En de collega’s aldaar hebben tijdens de pandemie laten zien dat ze uitmuntend zijn.’

Als symbolisch gebaar gaf Menno Suzy tijdens de overdracht op 28 september een beeldje van een denker. De gedachte erachter? Een portefeuillehouder Bedrijfsvoering moet bedachtzaam zijn en keuzes maken.

Menno, wat zie je als de grootste uitdagingen waar de faculteit op dit moment voor staat?

Menno: ‘Faculteitspecifiek is de grootste uitdaging: meer samenwerking. Als we echt dat rijke palet aan opleidingen en expertisen in stand willen houden zal er, in mijn visie, beter moeten worden samengewerkt tussen de verschillende disciplines en onderdelen. Daarnaast is de economische situatie waar we in zitten als gevolg van de pandemie natuurlijk een grote uitdaging. Eén waar de gehele academische wereld voor staat, en waar we de komende jaren financieel de gevolgen van zullen voelen. Wat wel fijn is, is dat de faculteit er financieel goed voor staat. De begrotingen voor 2021 en 2022 draaien een licht positief resultaat. Dit financiële kussen zorgt ervoor dat Suzy en het Faculteitsbestuur twee jaar de tijd hebben om voor te sorteren op de financiële gevolgen van de crisis.’

Suzy, hoe kijk jij naar de uitdagingen die Menno schetst?

Suzy: ‘De uitdagingen die Menno noemt, herken ik. Het belangrijkste is, denk ik, dat we samen op zullen trekken in de uitdagingen waar we voor staan. Ik heb veel vertrouwen in de collega’s van de faculteit. Daarnaast denk ik ook dat de pandemie veel dingen heeft blootgelegd. Negatieve, maar ook positieve. Het heeft een enorme saamhorigheid gebracht, zeker in de eerste paar maanden. Maar we weten niet hoe lang het gaat duren en we moeten uit gaan zoeken hoe we verder gaan. En dat zie ik als een kans. We moeten creatieve oplossingen gaan zoeken. En ik wil daar graag, samen met de ondersteuning, bij gaan helpen. Het wordt een uitdaging, maar tegelijk ben ik positief gestemd. De universiteit bestond vorig jaar 444 jaar, de waarde ervan is bewezen, dus wat dat betreft blijven we wel overeind.’

Menno, wat zou je aan Suzy willen meegeven?

Menno: ‘Wat ik zou willen zeggen is: wat de ene dag geldt op de faculteit, kan de volgende dag weer totaal anders zijn. Dus laat je niet gek maken. Het tweede dat ik zou willen zeggen is dat je er nooit alleen voor staat. De ondersteuning van FGW is echt heel goed. Van links tot rechts zie je loyale mensen van hoog professioneel niveau. Je doet dit werk samen, dus dat heeft een grote waarde. Maar af en toe moet je in de achtbaan die dit werk kan zijn ook kunnen denken: ‘het is maar werk’, en een beetje afstand nemen. Maar ik heb Suzy al een tijdje meegemaakt en ik heb het volste vertrouwen in haar.’

Suzy, klaar voor de start?

Suzy: ‘Zeker. Allereerst wil ik Menno heel hartelijk danken voor wat hij achterlaat. Ik ga profiteren van het harde werk wat hij de afgelopen jaren al heeft gedaan. Een woord dat past bij Menno is het woord ‘samen’, en dat woord past ook heel erg bij mij. Ik doe niks alleen, ik doe alles samen. Ik ben trots dat ik het stokje van je mag overnemen, Menno!’

Fotografie: Stefanie Uit Den Boogaart

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.