Universiteit Leiden

nl en

Jan Willem Erisman versterkt Leids milieu-onderzoek als nieuwe hoogleraar Milieu en duurzaamheid

Hoe kunnen we de huidige stikstofproblematiek het beste het hoofd bieden en hoe maken we de overstap naar een duurzame samenleving? Per 1 september zal stikstofexpert Jan Willem Erisman zich bij de Universiteit Leiden met deze vragen bezighouden: hij verruilt het Louis Bolk Instituut voor het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en wordt hoogleraar Milieu en duurzaamheid. ‘Het is essentieel om vanuit de wetenschap en feitelijkheid te redeneren.’

Balans

Boerenprotesten, een verlaagde maximumsnelheid en debat na debat: ‘De stikstofproblematiek maakt duidelijk hoe moeilijk het is een goede balans te vinden tussen economie en natuur,’ vertelt Jan Willem Erisman. Om tot een goed onderbouwd stikstofbeleid te komen, is volgens hem kennis en samenwerking nodig op veel verschillende gebieden. ‘Het meest voor de hand liggend is natuurlijk kennis over natuur en biodiversiteit en de invloed die menselijk handelen hierop heeft.’

Maar ook kennis over bijvoorbeeld satellietwaarnemingen, de sociaal-maatschappelijke aspecten binnen het vraagstuk en praktische kennis over welke maatregelen wel en niet werken in de sectoren landbouw, energie, mobiliteit en industrie. Ook de wisselwerking tussen wetenschap en politiek speelt daarbij een belangrijke rol. Erisman: ‘Kortom: een hele opgave voor de komende jaren. Het is bij dit soort vraagstukken essentieel om vanuit de wetenschap en feitelijkheid te redeneren. In Leiden wil ik daarom graag een nieuw stikstofonderzoeksprogramma opzetten dat kan bijdragen aan nieuwe inzichten en concrete oplossingen.’

Horizon verbreden

Erisman promoveerde in 1992 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de uitwisseling van stoffen tussen de atmosfeer en de biosfeer. In zijn verdere carrière bij onder andere het RIVM, Energieonderzoek Centrum Nederland en als hoogleraar bij de VU leverde hij een grote bijdrage aan de kennisontwikkeling op het gebied van de integrale stikstofproblematiek.

Momenteel is Erisman werkzaam als directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut, dat onderzoek doet naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Na acht jaar is het echter tijd voor een nieuwe uitdaging, zegt hij. ‘In Leiden zal ik mijn onderzoek naar de stikstofproblematiek voortzetten, maar wil ik ook mijn horizon verbreden. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe we zuinig moeten omgaan met onze andere hulpbronnen en de transitie kunnen maken richting een duurzame samenleving.’

CML naar een hoger niveau

Volgens Erisman is het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) daar een zeer geschikte plek voor: ‘Het CML werkt al jaren aan en met instrumenten die de duurzaamheid in het bedrijfsleven en landbouw bevorderen. Het LDE Centre for Sustainability, de samenwerking met Erasmus en TU Delft, biedt goede mogelijkheden om vanuit de wetenschap interdisciplinair bij te dragen aan verduurzaming.’ Ook kijkt hij ernaar uit zijn kennis en ervaring te delen in het onderwijs.

Wetenschappelijk directeur van CML Arnold Tukker is ingenomen met de komst van Erisman naar Leiden. ‘Hij is een prominent gezicht in het debat rond duurzame landbouw en adviseert nationaal en internationaal op topniveau. Daarnaast is hij als wetenschapper enorm productief en gaat hij gelijk horen tot de best geciteerde wetenschappers van onze universiteit. Hij kan het cluster CML'ers dat werkt aan nationale en mondiale stikstof- en fosforstromen, impact van landbouw en voedselvoorziening, en hieraan gerelateerde biodiversiteitsproblemen, echt naar een volgend niveau brengen. Verder betekent hij een enorme versterking voor het Leidse Liveable Planet programma en het Centre for Sustainability, in het bijzonder de Greenport Hub.’

Zie voor meer informatie het bericht van het Louis Bolk Instituut.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.