Universiteit Leiden

nl en

Vanessa Mak benoemd op leerstoel Civiel recht

Vanessa Mak wordt per 1 oktober 2020 hoogleraar Civiel recht aan de Universiteit Leiden. Zij volgt prof. Jac. Hijma op, die met emeritaat gaat.

Vanessa Mak

Vanessa Mak was vanaf 2008 verbonden aan Tilburg University, waar zij in 2014 benoemd werd tot hoogleraar Nederlands en Europees verbintenissenrecht. Vanaf 2017 was zij tevens vicedecaan onderzoek aan Tilburg Law School. Eerder was zij werkzaam als postdoc aan het Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg en als lecturer aan Oriel College, Oxford. Zij promoveerde in 2006 aan de University of Oxford op een rechtsvergelijkend onderzoek naar nakomingsacties in het kooprecht.

Het onderzoek van Vanessa Mak richt zich op rechtsvorming in het Europees privaatrecht, in het bijzonder in het contractenrecht. Vragen die daarbij centraal staan zijn: wie maakt regels voor het faciliteren van transacties tussen ondernemingen en consumenten? Welk niveau van regelgeving, het nationale of het Europese, is in gegeven gevallen het meest geëigend? En hoe kunnen publiekrechtelijke regels en private regulering op elkaar worden afgestemd? Deze vragen worden nader onderzocht met betrekking tot consumentenmarkten in Europa. Specifieke aandachtsgebieden in dit kader zijn de regulering van de platformeconomie, reguleringsvraagstukken ten aanzien van data en technologie, en financiële dienstverlening aan consumenten. Vanessa Mak heeft breed gepubliceerd over deze onderwerpen in nationale en internationale toonaangevende tijdschriften. Aan het eind van de zomer 2020 verschijnt een monografie waarin zij deze thema’s beschouwt vanuit rechtspluralistisch perspectief (Legal Pluralism in European Contract Law, OUP 2020).

Vanessa Mak geeft op regelmatige basis als expert advies aan nationale en Europese instituties. Daarnaast heeft zij zitting in de redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken (TvC) en de Journal of European Consumer and Market Law (EuCML).

Vanaf 1 oktober 2020 zal Vanessa Mak werkzaam zijn bij de afdeling Civiel recht van het Instituut voor Privaatrecht in Leiden. Zij zal actief zijn in bachelor- en masteronderwijs en haar onderzoek vervolgen binnen het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.