Universiteit Leiden

nl en

Nieuw online platform Leren met de Stad

Leren met de Stad, een partnerschap van de gemeente Leiden met de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden, heeft een online platform. Leren met de Stad heeft als doel om de kennis en kunde uit het hoger onderwijs in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken in de stad Leiden. Het online platform helpt studenten, onderzoekers, docenten en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact te komen.

De website van Leren met de Stad biedt informatie over het project en de doelstellingen, partners, activiteiten en nieuws. De verschillende doelgroepen van het project - studenten, docenten, onderzoekers en opdrachtgevers - kunnen ervaringen lezen over al uitgevoerde projecten. Ook is er informatie te vinden over hoe je kunt meedoen, zowel voor maatschappelijke organisaties die een vraagstuk willen aanbieden, als voor docenten, studenten of onderzoekers.

Voor studenten biedt de stad een ‘rijke leeromgeving’: zij kunnen ervaring opdoen buiten de collegebanken en in de praktijk aan de slag met een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dat biedt meerwaarde voor studenten omdat zij hiermee (nieuwe) vaardigheden ontwikkelen en deze ook kunnen oefenen. En het draagt bij aan actief burgerschap en een grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid.

Docenten kunnen hun onderwijs verrijken met actuele vraagstukken waardoor studenten hun theoretische kennis kunnen verbinden met en toepassen in de praktijk. Leren met de Stad biedt een netwerk zodat docenten in contact kunnen komen met mogelijke opdrachtgevers. Ook kunnen docenten inspiratie opdoen uit goede voorbeelden voor het werken met externe opdrachtgevers.

Voor onderzoekers kan het netwerk van Leren met de Stad ook nuttig zijn; zij kunnen hun kennis en onderzoeksactiviteiten inzetten om lokaal impact te maken en een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Maatschappelijke organisaties in de stad, zoals de gemeente, welzijnsorganisaties en andere partijen, kunnen als opdrachtgever meedoen in Leren met de Stad. Zo kunnen zij profiteren van de beschikbare kennis bij de universiteit en hogeschool.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.