Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden neemt deel aan Monitor Cultureel Talent naar de Top

Dit jaar zal de Universiteit Leiden voor het eerst deelnemen aan de Monitor Cultureel Talent naar de Top. Deze monitor moet inzicht geven in het diversiteitsbeleid wat betreft werknemers met een niet-Westerse achtergrond binnen de organisatie, met als uiteindelijke doel om etnische en culturele diversiteit op bepaalde posities te bevorderen.

De Universiteit Leiden is de eerste Nederlandse universiteit die zal deelnemen aan deze monitor. Momenteel is de culturele diversiteit binnen veel Nederlandse bedrijven en organisaties vrij minimaal, met name in de hogere posities. Zo is het aantal hoogleraren en bestuurders met een migratieachtergrond binnen de Universiteit Leiden erg  klein. Dat kan meerdere (onbewuste) oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat selectiecommissies geneigd zijn kandidaten te bevoordelen die op hen lijken of medewerkers met een niet-Westerse migratie achtergrond minder makkelijk gezien worden als iemand met potentie voor leiderschap.

Beleid tegen het licht houden

Verandering begint bij bewustwording, en daarvoor moet je eerst in kaart brengen waar we precies staan wat betreft de aantallen. De Monitor Cultureel Talent naar de Top zal allereerst het Leidse diversiteitsbeleid tegen het licht houden. Is het universiteitsbestuur gecommitteerd aan de doelstelling om culturele diversiteit binnen de organisatie te vergroten? Wordt er in de werving en selectie van nieuwe medewerkers rekening gehouden met etnische en culturele diversiteit? Deze en andere vragen worden getoetst.

Inventarisatie achtergronden

In de tweede fase wil men in kaart brengen hoe het gesteld is met de culturele diversiteit. Met andere woorden: hoeveel procent van de medewerkers heeft een niet-Westerse migratieachtergrond, en hoe zijn zij verdeeld over bepaalde posities. Daarbij zal in eerste instantie naar bestuurders en hoogleraren worden gekeken. Die inventarisatie zal geanonimiseerd plaatsvinden, waardoor de cijfers niet zijn te herleiden tot bepaalde personen.

'Houvast geven in diversiteitsbeleid'

‘Deze cijfers zullen ons houvast geven in ons diversiteitsbeleid,’ zegt Aya Ezawa, de diversity officer van de Universiteit Leiden. ‘Ze zijn noodzakelijk om bewustwording te krijgen binnen de organisatie, zodat we zien hoever we zijn en welke weg we nog te gaan hebben. Het is overduidelijk dat we op iedere trede van de carrièreladder minder culturele diversiteit hebben, dat we geen goede afspiegeling zijn van de samenleving, en dat er rolmodellen ontbreken voor studenten. Maar hoe het er precies mee gesteld is, blijft zonder cijfers gissen.’

Monitoring gendergelijkheid

De Universiteit Leiden doet al langer mee aan het ‘gewone’ Monitor Talent naar de Top, waarbij specifiek gekeken werd naar het aantal vrouwen in hogere functies. Dat programma heeft geholpen om gendergelijkheid meer op de agenda te krijgen. Zo is het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan de Universiteit Leiden de afgelopen jaren toegenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.