Universiteit Leiden

nl en

Shirley van der Maarel en team ‘Samen Verder’ winnen Speckmann Prijs 2020

Bachelorstudenten Dana Huisman, Marleen Kop, Sam Wichers Schreur en Adriënne de Zoeten kregen de Speckmann Award voor hun veldwerk NL rapport 'Samen Verder: een project gefocust op vrouwen, taal en integratie'. Alumna Shirley van der Maarel ontving de Master's Speckmann award voor haar innovatieve scriptie 'Terra Incognita'. De jury, bestaat uit Bart Barendregt en Metje Postma.

Derde prijs voor scriptie van Van der Maarel

Het was misschien geen verrassing dat Shirley van der Maarel de Speckmann-prijs won Al eerder werd van der Maarel onderscheiden met een Fruin-Helb Beurs voor de beste subsidieaanvraag voor een buitenlandse stage door het LUF en won zij de FSW facultaire scriptieprijs. Drie prijzen op een rij dus. Haar scriptie werd beoordeeld met een 10. De jury stelt dat dit alleen mogelijk is als een scriptie niet alleen voldoet aan de hoogste academische normen op alle gebieden, maar ook innovatief is (in vorm en uitvoering) en iets toevoegt aan zowel het theoretische discours als de toegepaste methodologie en tevens een toegevoegde waarde heeft als project voor de samenleving.

Terra incognita

In haar drieluik richt Van der Maarel zich samen met de protagonisten, via documentaire film, een website met een 'guide' in drie talen en een  hoogstaande academische tekst tot drie of misschien wel vier soorten publiek die ze zo streeft te betrekken bij de ervaringen van (voornamelijk Afrikaanse) migranten die terechtgekomen zijn in de ontvolkte Italiaanse vallei: Valle di Comino.

Het is deze ongelofelijk rijke en veelzijdige benadering die de excellentie van dit project onderstreept en uiting geeft aan wat we tegenwoordig verstaan onder 'multimodale etnografie'. Want ook in het onderzoeksproces zelf exploreerde Van der Maarel samen met een aantal leden van de groep migranten, wat het betekent ontheemd te zijn en hoe elk van hen een weg zoekt om zich weer thuis te voelen in de wereld en in de vallei.

Niet alleen de diversiteit aan gebruikte onderzoeksmethoden en sensitieve houding die Van der Maarel heeft betracht in haar samenwerking met de migranten verdient uitvoerige lof volgens de jury, maar ook haar argumentatie in haar teksten en de uiterst originele uitvoering en ‘cross--referencing’ tussen teksten, website, fotografie en documentaire. Terra Incognita  biedt een van de weinige voorbeelden binnen ons vakgebied van hoe een succesvolle Multimodale etnografie eruit zou kunnen zien.

Shirley van der Maarel tijdens haar veldwerk
Amadou and Lamine lezen de guide

Bachelor prijs voor Samen verder

Het Samen Verder team een verslag over een Gronings project bedoeld voor vrouwen met een migratie achtergrond. Het project biedt deze vrouwen de mogelijkheid om hun taalvaardigheid te verbeteren, de Nederlandse cultuur beter te ‘begrijpen’ en een netwerk voor zichzelf op te bouwen.

De jury roemt het verslag als uitermate gebalanceerd waarbij theoretisch kader, methodologie en etnografie bijzonder goed met elkaar zijn verweven. Het is een consistent verhaal geworden waarin eenheid van stijl en betoog gewaarborgd is. Het betoog is goed onderbouwd met referenties naar zelf verzamelde data en combineert de analyse van deze data met kritische reflectie over de representativiteit van het onderzoek en goed oog voor de initiële gedachten waarmee men het veld in ging en wat er uiteindelijk uitkwam.

De jury: "Het door “Samen Verder” voorgestelde driehoek model waarin taal, integratie en emancipatie samenkomen en elkaar (potentieel) versterken draagt ook bij aan beleidsinzichten, - geen criterium voor de prijs, - maar iets waar prof. Speckmann zeker verguld mee zou zijn geweest."

Brainstorm team Samen Verder
Team Samen Verder

Er worden jaarlijks twee Speckmann prijzen toegekend. Eén van de prijzen gaat naar de groep studenten met het beste Veldwerk NL verslag gebaseerd op drie weken onderzoek. De andere prijs gaat naar de Masterstudent met de beste masterscriptie. Masterstudenten Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie doen binnen de eenjarige Master drie maanden veldwerk in Nederland of in het buitenland.

Voor meer informatie over de Speckmann prijs en voor winnaars van voorgaande jaren, zie Speckmann prijzen CAOS

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.