Universiteit Leiden

nl en

Masterstudent Maddalena Centanni wint Arenberg-Coimbragroep-prijs

Voormalig masterstudent Bio-Farmaceutische Wetenschappen Maddalena Centanni is dit jaar de winnaar van de Arenberg-Coimbragroep-Prijs voor Erasmusstudenten. Centanni bracht voor haar Erasmus-uitwisseling zes maanden door in Uppsala, Zweden. Hier onderzocht ze manieren om de dosering van anti-kankermedicijnen te verbeteren.

Dosering maakt het verschil

Tijdens haar verblijf in Uppsala hield Centanni zich bezig met de dosering van het anti-kankermedicijn sunitinib. ‘Ondanks dat het middel al geruime tijd op de markt is, blijft het onduidelijk wat het beste toedieningsschema is,’ vertelt Centanni. ‘Je kunt patiënten bijvoorbeeld hoge doses geven met korte onderbrekingen, of dagelijks een lagere dosis. Daarnaast is onder de patiënten veel verschil in hoe ze op het medicijn reageren.’ Om deze redenen wilde Centanni onderzoeken of het mogelijk is om door middel van biomarkers gepersonaliseerde dosering mogelijk te maken.

Biomarkers

Een biomarker is een meetbare indicator voor een biologische conditie. De antilichamen in iemands bloed zijn bijvoorbeeld een biomarker voor een bepaalde infectie.

‘Zo is het misschien wel mogelijk om de dosering aan te passen op basis van plasmaconcentratie, giftige stoffen of tumor-gerelateerde receptoren die je kunt meten in iemands bloed,’ legt Centanni uit. ‘Maar er is nog geen onderzoek geweest dat deze biomarkers met elkaar heeft vergeleken. Wij gebruikten daarom wiskundige modellen om de voor- en nadelen van biomarkers en verschillende toedieningsschema’s te vergelijken en de beste te selecteren.’

Meer over de resultaten van het onderzoek vindt u hier: Centanni, M.; Krishnan, S.M. and Friberg, L.E., 2020. Model-based dose individualization of sunitinib in gastrointestinal stromal tumors. American Association for Cancer Research.

Interdisciplinair

De selectiecommissie noemt Centanni's werk indrukwekkend en zeer relevant en prijst haar interdisciplinaire aanpak. Centanni voelt zich vereerd dat zij als winnaar is gekozen. ‘Vooral omdat ik weet dat de lat heel hoog lag,’ zegt ze. ‘Het was gaaf om te zien hoe ons interdisciplinaire werk zoveel bijval kreeg.’

Teamwork

Centanni heeft veel geleerd van haar tijd in Zweden. ‘Het gaf me de kans om de onderzoekswereld en de verschillende zorgsystemen van Nederland en Zweden te vergelijken. Inzicht in de verschillen in organisatie en gebruiken heeft mij bewust gemaakt van de mogelijkheden om de huidige medische praktijken te verbeteren.’

Maar de belangrijkste les leerde Centanni toch wel van haar onderzoeksgroep zelf. In eerste instantie koos ze voor de groep vanwege haar goede onderzoeksreputatie, maar uiteindelijk leerde ze er veel meer dan alleen over het vakgebied. ‘Na zes maanden in deze groep realiseerde ik me dat niet alleen de kwaliteit van het onderzoek belangrijk is, maar ook de dynamiek in de groep die het onderzoek uitvoert. Ik voelde me vanaf het begin ontzettend welkom, en al mijn bijdragen aan het onderzoek werden direct serieus genomen. Ik kreeg veel steun van alle groepsleden. Door deze fijne sfeer lukte het me mijn project volledig te ontwikkelen en de uiteindelijke resultaten te verkrijgen.'

Centanni werkt momenteel als promovendus aan zowel de Universiteit van Amsterdam als de Universiteit van Uppsala. In de toekomst wil ze op zoek gaan naar innovatieve oplossingen om behandelingen met anti-kankermedicijnen te verbeteren.

De prijs

De Arenberg-Coimbra Groepsprijs voor Erasmusstudenten wordt jaarlijks uitgereikt aan een masterstudent van een Coimbra Groepsuniversiteit, in welke academische discipline dan ook, die naar het oordeel van de selectiecommissie de meerwaarde van een Erasmusuitwisseling met een andere Coimbra Groepsuniversiteit voor hun masterwerk het best heeft aangetoond. De toegekende prijs heeft een waarde van 5.000 euro.

Meer over de prijs dit jaar: www.coimbra-group.eu/category/arenberg-cg-prize/

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.