Universiteit Leiden

nl en

Bloembollen als Alzheimermedicijn

Het stofje galantamine uit bloembollen kan symptomen van Alzheimer bestrijden. Nadeem Akram onderzocht hoe narcissen dit natuurlijke medicijn optimaal kunnen produceren. Promotie op 24 juni.

Vanuit Pakistan verdedigt Nadeem Akram op 24 juni zijn proefschrift. Het viel niet mee zijn werk vanuit Pakistan te voltooien, maar nu kan hij eindelijk promoveren. Zijn promotie draagt de titel Factors affecting galanthamine production in Narcissus, een studie die zich – inderdaad – richtte op narcissen. De bollen van narcissen en andere soorten uit de narcisfamilie bevatten galantamine, een natuurlijke stof die wordt ingezet bij de ziekte van Alzheimer (zie kader).

Bollen uit de achtertuin

Samen met bloembollenkwekers in de omgeving van Leiden onderzocht Akram welke factoren een rol spelen bij de productie van galantamine in de bloembol. Hij keek onder meer naar het effect van bemesten, welke plaats en manier van telen het best zijn, en hoe en wanneer de bloem gekopt moet worden, zodat de plant energie steekt in de bol in plaats van de bloem. Alles voor een zo hoog mogelijk galantaminegehalte in de narcisbol. Akrams begeleider bij het Instituut Biologie Leiden Robert Verpoorte, emeritus hoogleraar Farmacognosie in het bijzonder de plantencelbiotechnologie, laat weten dat het onderzoek heeft geholpen om een hoge kwaliteit bollen te produceren voor de internationale markt van extractiebedrijven.

Het onderzoek van Akram is een voorbeeld van de connecties die het Instituut Biologie Leiden heeft met telers in de regio. Verpoorte: ‘De samenwerking tussen de Universiteit en kwekers en telers van bolgewassen in de "achtertuin" van de Leidse universiteit en de eeuwenlange geschiedenis van de bollen heeft in de afgelopen decennia veel uitwisseling van kennis opgeleverd. Het werk van Nadeem is daar een voorbeeld van.’

Galantamine als medicijn

Galantamine wordt bij de ziekte van Alzheimer ingezet om bepaalde symptomen te bestrijden. Bij Alzheimer is er in de hersenen minder van de signaalstof acetylcholine aanwezig. Deze signaalstof is nodig voor de overdracht van informatie in de hersenen. Galantamine houdt de afbraak van acetylcholine tegen, zodat de informatieoverdracht langer intact blijft. Het middel kan een positief effect hebben op de aandacht, concentratie en het spraakvermogen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.