Universiteit Leiden

nl en

Jolanda van der Vliet ‘Betere internationale bescherming milieuvluchtelingen’

Op donderdag 7 mei jl. promoveerde Jolanda van der Vliet op haar proefschrift ‘The International Legal Protection of Environmental Refugees. A human rights-based, security and State responsibility approach’. De verdediging vond online plaats. Jolanda werkte aan dit proefschrift met begeleiding van het Leiden University Dual PhD Centre. Promotoren Prof.dr. N.J. Schrijver en Prof.dr.ir. J.J.C. Voorhoeve.

Het aantal mensen dat gedwongen wordt om hun woon- of verblijfplaats te verlaten vanwege milieudegradatie is hoger dan het aantal mensen dat vanwege oorlog wordt gedwongen om te vluchten. Het internationale recht biedt tot nu toe te weinig aanknopingspunten om hulp voor deze kwetsbare groep af te dwingen. Het proefschrift vormt een analyse in hoeverre de bestaande internationale regels (mensenrechten, migratierecht, aansprakelijkheidsrecht) toegepast kunnen worden op milieuvluchtelingen en hoe verschillende stromingen in het recht gecombineerd kunnen worden om tot een betere en meer coherente bescherming te komen. Daarbij is van belang dat in veel gevallen migratie geheel kan worden voorkomen door vroegtijdig actie te nemen en dat het land van herkomst daarbij een waardevolle partner is. 
Het proefschrift biedt inzicht in verschillende juridische strategieën, aangezien het kiezen van de juiste juridische strategie eraan kan bijdragen dat milieuvluchtelingen zowel voor, tijdens als na de gedwongen migratie bescherming kunnen genieten. Ook geeft het proefschrift inzicht in de verschillende typen milieumigratie waarin de huidige beschermingsregimes tekort schieten.

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek

De bescherming van milieuvluchtelingen is een mondiale aangelegenheid die van ontwikkelde landen vereist dat zij ontwikkelingslanden steunen bij de bescherming van milieuvluchtelingen die met name intern of in de directe nabijheid vluchten.
Vanwege de vele verschijningsvormen van milieuvluchtelingen, moet in al deze situaties naar maatwerk worden gezocht waarbij op hybride wijze aansluiting bij verschillende internationale juridische bronnen wordt gezocht.

Digitaal promoveren

Vanwege de Coronacrisis moeten alle verdedigingen online plaatsvinden. 
Van der Vliet: ‘Digitaal promoveren voelde absoluut niet als een minder serieuze of minder officiële aangelegenheid. Met dank aan de leden van de oppositiecommissie die in deze periode tijd hebben willen nemen om mij vanuit hun huis te bevragen, is het toch een hele mooie afsluiting geworden. Daarna was er een uitgebreide zoomborrel en thuisgebracht eten vanuit een lokaal restaurant. Allemaal Corona proof en toch gezellig. Hoewel een echte borrel natuurlijk wel feestelijker is, was het al met al toch een mooie dag.’ 

Duaal Promoveren via het Dual PhD Centre

Het Dual PhD Centre faciliteert duaal promotieonderzoek bij de Universiteit Leiden: Het duaal promotieprogramma van het Dual PhD Centre biedt professionals de kans een deel van hun werktijd te besteden aan het doen van promotieonderzoek. Daarbij staat een thema uit de beroepspraktijk centraal. Tijdens het promotieonderzoek wordt de kandidaat intensief begeleid om uiteindelijk effectief en succesvol te promoveren.

Van der Vliet combineerde haar promotie met haar baan als bij de Haagse Hogeschool waar ze docent Internationaal- en migratierecht is. ‘Duaal promoveren is uitdagend in combinatie met het geven van onderwijs, omdat in het onderwijs veel korte termijn deadlines zijn, terwijl het bij een proefschrift over lange termijn deadlines gaat. Het is belangrijk om daarin een goede balans te vinden.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.