Universiteit Leiden

nl en

Comenius onderwijsbeurs voor David Ehrhardt

Universitair docent David Ehrhardt aan het Leiden University College in Den Haag heeft onlangs een Comenius- onderwijsbeurs ontvangen. De onderwijsbeurs bedraagt 50.000 euro en is bedoeld voor de ontwikkeling en uitvoering van een onderwijsproject binnen het LUC.

Na het indienen van het onderwijsvoorstel in het najaar kreeg Ehrhardt het positieve advies dat hij was geselecteerd om door te gaan naar de volgende ronde. Vervolgens diende hij in januari een definitieve aanvraag in, die vervolgens werd beoordeeld door een commissie bestaande uit zowel deskundigen als studenten met een positief resultaat.

Een Eclectische Toolbox aan Vaardigheden

Het onderwijsproject warmee David de beurs won, draait om de vraag: hoe kunnen we studenten helpen om beter overdraagbare vaardigheden te leren? Het doel is om een 'skills journal' te implementeren, waarmee studenten systematischer kunnen reflecteren op het leerproces van hun vaardigheden. Het project wordt momenteel getest in David's vak 'Development Project Management', die hij samen met Dr. Caroline Archambault doceert. Na afloop van de pilot wil hij zowel het dagboek als de wijze van begeleiding herontwerpen voordat het project in het volgende academisch jaar wordt uitgerold.

Een Afrika Liefhebber

David heeft zijn bachelor gestudeerd aan University College Utrecht waarna hij zijn master een master (MPhil) en doctoraal (DPhil) in Development Studies in Oxford. Zijn onderzoeksfocus ligt vooral op bestuur en conflict in Nigeria. "Ik ben een echte Afrika- liefhebber; mijn belangrijkste onderzoeksproject op dit moment richt zich op de rol van de traditionele leiders bij het oplossen van conflicten in Nigeria. Onderwijs is altijd een tweede passie voor me geweest. Samen met LUC-collega's ben ik onlangs begonnen met onderzoek en schrijven over onderwijs, onder andere over de internationalisering van het onderwijs en het leren van vaardigheden".

3 Vragen voor David

Wat houdt het project in en hoe past het binnen het programma bij Leiden University College?

"Dit project introduceert een 'skills journal' om studenten van het LUC te helpen bij het effectief aanleren van overdraagbare vaardigheden. Het gaat uit van dit idee: denk aan hoe professionele sporters of muzikanten hun prestaties verbeteren. Ze analyseren hun sterke en zwakke punten in detail (met feedback van een coach of docent), stellen duidelijke doelen, oefenen om deze doelen te bereiken en evalueren hun prestaties met feedback, die ze vervolgens gebruiken om nieuwe doelen te stellen en nog wat meer te oefenen. Deze cyclus van doelen stellen - oefenen - feedback - evalueren - doelen stellen is cruciaal voor het leren van elke vaardigheid. Het wordt 'doelbewust oefenen' genoemd.

Studenten in een universitaire setting oefenen veel, in het schrijven van essays, het doen van presentaties en allerlei andere opdrachten. Maar heel vaak oefenen ze alleen maar, zonder duidelijke doelen te stellen en feedback heel bewust te gebruiken om hun prestaties te evalueren en hun doelen bij te stellen. Ze komen dus niet in de cyclus van de doelbewuste praktijk terecht, en leren dus niet zoveel van de praktijk. Het 'skills journal' is een eenvoudig (idealiter handgeschreven) dagboek dat de studenten voor elk van hun opdrachten in LUC-vakken zullen gebruiken om hun leerdoelen, feedback en zelfreflectie bij te houden en op die manier opdrachten te gebruiken om hun vaardigheden bewuster te oefenen".

Wat voor soort deelname is vereist van studenten en staf?

"Studenten die deelnemen aan dit project zullen het 'skills journal' moeten gebruiken, wat misschien als veel werk klinkt, maar dat is het eigenlijk niet - en ik denk dat het de studenten heel snel tijd zal besparen, het zal hen helpen bij het plannen en het levert uiteindelijk betere cijfers op. En natuurlijk leer je meer! Collega's kunnen helpen door te verwijzen naar het 'skills journal' in hun lessen (bijvoorbeeld door studenten te vragen wat hun leerdoelen zijn voor een opdracht, of voor de klas als geheel) en door gerichte en constructieve feedback te geven aan de leerlingen".

Wat zijn de voordelen van dit project voor het Leiden University College (LUC)?

"Studenten zullen betere overdraagbare vaardigheden hebben als ze de LUC verlaten. Maar misschien nog wel belangrijker, ze zullen ook beter in staat zijn om nieuwe vaardigheden te leren, en ze zullen in staat zijn om systematisch te reflecteren op hun eigen sterke en zwakke punten. Dit alles is enorm gunstig voor hun toekomstige carrière. Ik hoop ook dat het 'skills journal' onze studenten zal helpen om zich meer bewust te worden van hun leerproces en van wat ze willen bereiken bij LUC. Dit zal hen niet alleen helpen om meer te leren, maar ook om ons als docenten te helpen om hen te voorzien van het onderwijs dat ze nodig hebben en willen".

Samenwerking

David verwacht dat met het project het leerproces voor studenten zal verbeteren en dat studenten de zich aanleren om met het 'skills journal' te gaan werken. Hij merkt op dat het bijhouden van een dagboek een veelheid aan voordelen heeft voor zowel de persoonlijke ontwikkeling als de geestelijke gezondheid, en in het licht van COVID-19 is dit nog nooit zo belangrijk geweest.

Na afloop van het project zet David zich in voor de verspreiding van de methoden van het 'skills journal' en zijn evaluatie van het project, zodat het kan worden uitgebreid naar andere universiteiten en studenten.

Onder degenen die een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van David's idee waren Dr. Caroline Archambault en Dr. David Zetland van LUC Den Haag, enkele van Ehrhardt's studenten en Tanja de Bie van het Centre for Innovation. Gezien het enthousiasme voor het project kijkt David uit naar de betrokkenheid van meer academisch personeel bij de uitvoering van het 'skills journal' in de toekomst. Als de omvang van de toegekende beurs een indicatie is van de impact die het project op de studenten kan hebben, dan ziet het komende academisch jaar er ongelooflijk vruchtbaar uit.

De projecten voor de Comenius-onderwijsbeurs moeten in één van de vier categorieën vallen: Inclusive Education, Building/personal development, Connection with society, of een open thema dat de waarde van kennis omvat. David's project valt onder het thema Bildung/persoonlijke ontwikkeling.

Artikel geschreven door Jayne Fitzgerald.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.