Universiteit Leiden

nl en

Brandon Zicha en Joes de Natris over de impact van de Corona-crisis op de Nederlandse voedselvoorziening

Nederland moet minder afhankelijk worden van het buitenland voor de invoer van voedsel om de gevolgen van de coronacrisis voor de voedselvoorziening te kunnen beperken. Dr. Brandon Zicha en Joes de Natris concluderen dat de oplossing hiervoor tweeledig is: flinke interventies en verniewing in de landbouw en een betrouwbare overheid die dat financieel ondersteunt. Dr. Brandon Zicha is universitair docent Beleidswetenschappen aan het Leiden University College en Joes de Natris is alumnus van het eerdergenoemde university college en huidig promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Door de coronacrisis zullen naar verwachting veel cruciale sectoren worden getroffen; waarvan voedsel en landbouw ook slachtoffer zullen zijn. Het onderzoek van Zicha en Natris richt zich op de impact van de voedselafhankelijkheid van Nederland in een crisis als deze. Wat vroeger een kans op welvaart was, kan nu een risico worden.

Gevaren in de mondiale voedselvoorziening

Een vierde van de Nederlandse voedselimport komt uit landen waar de hygiëne en de gezondheidszorg te wensen overlaat. Zodra het Corona-virus daar voet aan de grond krijgt, kan dat enorme gevolden hebben voor de voedselimport. Zowel de Verenigde Naties als de Wereldgezondheidsorganisatie hebben al gewaarschuwd voor dit soort problemen waardoor  de wereldwijde voedselvoorziening onder druk komt te staan, waardoor Nederland onder druk komt te staan.

Landbouwinterventies en financiële steun

De conclusie van het onderzoek is dat de overheid zowel commercieel als politiek in staat moet zijn om de schok van de crisis op te vangen als en wanneer die zich voordoet. Dit betekent dat de export moet worden verminderd om zo de nationale voedselvoorraad op peil te houden. Dit leidt tot veranderingen in de landbouwkeuzes en marktkansen. De Nederlandse boeren moeten bijvoorbeeld worden beschermd tegen potentiële risico's en er moet voldoende kapitaal, coördinatie en informatie over de Nederlandse markt beschikbaar zijn. De overheid moet hierbij optreden als een betrouwbare partner en daarbij ook financiele steun verlenen zodat Nederland de afhankelijkheid van de voedselimport wilt oplossen.

Dit artikel is een samenvatting van de publicaties op de nieuwswebsites 'De Nieuwe Oogst' en Oozoo.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.