Universiteit Leiden

nl en

Veel online alternatieven voor studiekiezers met vragen

Chatten met studenten, webinars of online proefstuderen. Gelukkig zijn er in deze tijd van fysieke afstand veel online mogelijkheden voor aanstaande studenten nu zij voor studievoorlichting voorlopig niet naar de universiteit kunnen komen. Hoe werkt dat?

De wereldwijde coronacrisis heeft ook een grote impact op  studiekiezers. Overal zijn open dagen en onderwijsbeurzen afgelast. Studievoorlichters moeten dus overschakelen op aansprekende online alternatieven om goed contact te houden met aanstaande studenten. ‘Dat is extra belangrijk nu schoolverlaters in deze onzekere tijd juist veel vragen hebben over de aanmeld- en toelatingsprocedure’, vertelt Frank Parlevliet, marketingadviseur voor de bacheloropleidingen. ‘Daarnaast willen zij zich natuurlijk nog steeds goed verdiepen in een opleiding om tot de juiste studiekeuze te komen.’

Meest gestelde vragen

Daarom heeft Parlevliets team samen met de afdeling Studenten- en Onderwijszaken een speciale FAQ-site gelanceerd met de meest gestelde vragen die nu leven. Zoals: mijn eindexamen is geannuleerd, kan ik toch nog worden toegelaten tot een bacheloropleiding? Parlevliet: ‘De Universiteit Leiden accepteert in principe alle diplomagegevens die op onze diploma-equivalentielijst staan, ongeacht examenuitstel of annulering.’ Zie het kader onderaan dit artikel voor de belangrijkste informatie over de toelating- en aanmeldprocedures en een link naar de FAQ.

Unibuddy

Daarnaast gebruiken de studievoorlichters diverse interactieve communicatiemiddelen. Een mooi voorbeeld is het nieuwe laagdrempelige platform Unibuddy: studenten chatten met studiekiezers. Het platform is sinds begin maart online en studiekiezers stelden in één maand al meer dan duizend vragen. Van beide kanten is de animo groot, aldus Parlevliet. Steeds meer studenten melden zich aan als ambassadeur van hun opleiding en steeds meer studiekiezers beginnen een chat met hen. Er ‘klinken’ vragen die normaal gesproken te horen zijn op open dagen: wat voor vakken heeft de opleiding? Wat kan ik later doen met deze studie? Hoe is het studentenleven in Leiden en Den Haag?

Via videocolleges kunnen studiekiezers alvast een kijkje nemen.

Videocolleges

Naast de nieuwe FAQ-site en Unibuddy zijn er de alternatieven die al langer bestaan. Bij zes opleidingen kunnen studenten bijvoorbeeld online proefstuderen: via videocolleges proeven 5 en 6-VWO’ers alvast aan de studie. Docenten geven online colleges en de proefstudeerders maken thuis opdrachten. Ook krijgen ze andere relevante informatie over de opleiding zoals het arbeidsmarktperspectief.

Webinars

Diverse masteropleidingen zetten webinars in: interactieve online colleges en Q&A-sessies met docenten, studenten en studieadviseurs. Deze webinars, die eind vorig jaar in de Master Webinar Week zijn opgenomen, bieden voor aanstaande masterstudenten de mogelijkheid om on demand informatie te krijgen over hun master. Een projectgroep inventariseert nu met de faculteiten wat de opleidingen nog meer kunnen aanbieden, zoals deelname aan online open dagen en eigen chatsessies. Parlevliet: ‘We hopen daar snelle stappen in te zetten en later in april meer aanstaande studenten te informeren over onze opleidingen via online evenementen. Zo kunnen we ze helpen bij het maken van hun definitieve studiekeuze.’

Internationale studenten

De wereldwijde coronacrisis betekent natuurlijk des te meer onzekerheid voor internationale studiekiezers, beaamt Carolyn Barr, international relations officer. Ze staan voor een moeilijk dilemma: kan ik volgend collegejaar al naar het buitenland? Is het in september al veilig? Makkelijke antwoorden zijn er niet in deze onzekere tijden, geeft Barr toe. Ook de internationale studiekiezers worden op de Engelstalige FAQ-site zo goed mogelijk geholpen met antwoorden die wel gegeven kunnen worden. Daarnaast spreken Barr en haar collega’s ook internationale studiekiezers tijdens webinars en online evenementen. ‘We moeten creatief zijn in deze buitengewone situatie en toekomstige studenten zoveel mogelijk te helpen met up-to-date informatie over alle, soms gewijzigde, procedures.’

Taalcertificaat

Wat zijn de grootste obstakels voor internationale studiekiezers? Barr: ‘Overal ter wereld zijn de taalinstituten gesloten waar studenten normaal gesproken fysiek Engelse taaltoetsen moeten afleggen voor een taalcertificaat, één van de voorwaarden voor een visum.’ Nederlandse universiteiten erkennen slechts enkele Engelse taalvaardigheidsexamens, maar in gezamenlijk overleg met onderwijsinstellingen wordt er nu gekeken naar goede online taaltesten, aldus Barr. De Universiteit Leiden accepteert momenteel ook de IBT TOEFL Special Home Edition. Op deze website kunnen aanstaande studenten controleren of deze Engelse taaltoets voor hen beschikbaar is. 

Flexibel

Barr onderhoudt wereldwijd intensief contact met adviseurs van middelbare scholen, instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten. ‘Dankzij dit professionele netwerk kan ik goed de vinger aan de pols houden van de trends en het beleid dat nu overal wordt gemaakt. Ik probeer die informatie zo goed mogelijk te delen, binnen en buiten de universiteit. Zo laten we bezorgde studenten en adviseurs weten dat de Universiteit Leiden waar mogelijk flexibel is en dat we geregeld belangrijke updates communiceren.’ Ze realiseert zich dat de onzekere situatie voor velen niet in een paar maanden verdwenen is. Mogelijk kan de coronacrisis en de daaruit voort vloeiende financiële problemen nog jarenlang gevolgen hebben voor met name de internationale studiekiezers.

Aantal aanmeldingen

Het is nog moeilijk om goed in te schatten hoe de uitzonderlijke situatie het aantal nieuwe eerstejaars zal beïnvloeden. Tot begin maart was het aantal vooraanmeldingen voor de bachelor- en masteropleidingen iets hoger dan het aantal vorig jaar rond die tijd, aldus Parlevliet. Maar er zijn genoeg factoren die de inschrijvingen nog kunnen beïnvloeden. Pas wanneer de aanmelddata verstreken zijn en de inschrijvingen zijn afgerond, kan definitief de balans worden opgemaakt.

Bannerfoto: opname van een videocollege
Mail de redactie

Lees de FAQ over de toelating- en aanmeldprocedures. In dit kader is de belangrijkste info samengevat:

  • De reguliere aanmelddeadline voor aankomende studenten met een EU-vooropleiding voor een bacheloropleiding is verschoven van 1 mei naar 1 juni.
  • De deadline voor opleidingen met een verplichte matchingprocedure verschuift ook naar 1 juni. De studiekeuzecheck blijft onderdeel van de toelatingsprocedure en kan online worden afgelegd.
  • Voor bacheloropleidingen met een numerus fixus of selectie (zoals Leiden University College The Hague) zijn de aanmelddeadlines ongewijzigd.
  • De deadline voor niet-EU/EER studenten voor toelating voor een bachelor- of masteropleiding is verschoven naar 1 mei, de deadline voor de aanvraag voor visa is verschoven naar 15 juni.
  •  Voor de masteropleidingen met een capaciteitsbeperking (selectie) is de deadline verschoven naar 15 juni. Met uitzondering van de MSc Farmacie en MSc Biomedical Science; voor deze opleidingen blijft de deadline 1 april.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.