Universiteit Leiden

nl en

Toekenningen Governance-programma binnen Europees netwerk NORFACE

14 transnationale consortia waarvan zeven met Nederlandse onderzoekers, ontvangen financiering vanuit het Europese NORFACE-netwerk binnen het thema ‘Democratic governance in a turbulent age’. FGGA onderzoekers Natscha van der Zwan en Caelesta Braun zijn twee ven hen.

Natascha van der Zwan: DEEPEN

Democratic Governance of Funded Pension Schemes (DEEPEN) – Democratisch bestuur van pensioenstelsels met kapitaaldekking

DEEPEN onderzoekt het democratisch bestuur van bedrijfspensioenregelingen met kapitaaldekking en bestudeert hoe overheden, toezichthouders en actoren op de arbeidsmarkt pensioenstelsels met kapitaaldekking beheren en of deelnemers tevreden zijn met de prestaties van pensioenfondsen. Het project combineert een kwantitatieve analyse van onderzoeksgegevens met comparatieve casestudies gebaseerd op elite- en expertinterviews en de analyse van primaire en secundaire bronnen.

Projectleider: prof. dr. K.M. Anderson, University College Dublin (Ierland)
Nederlandse betrokkene: dr. N.A.J. van der Zwan, Universiteit Leiden

Caelesta Braun: ReConnect

Reconnecting citizens to the administrative state? (ReConnect) – Burgers opnieuw verbinden met de administratieve overheid?

Deze studie onderzoekt hoe veranderingen in het politieke klimaat, hervorming van de publieke sector en veranderende behoeften van de bevolking hebben geleid tot de vraag naar meer responsieve administratieve overheidsinstellingen, en bestudeert hoe de administratieve overheid probeert om burgers en politici responsiever tegemoet te treden. Het ReConnect-project benadert ‘de administratieve overheid’ vanuit de dimensies van een constitutionele, regelgevende, faciliterende, consument-beschermende en raadplegende administratieve overheid.

Projectleider: prof. dr. M.C.E. Lodge, London School of Economics and Political Science (VK)
Nederlandse betrokkene: dr. C.H.J.M Braun, Universiteit Leiden

Over NORFACE

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation Europe) is een samenwerkingsverband van nationale onderzoeksfinanciers uit 20 Europese landen op het terrein van de sociale- en gedragswetenschappen. NORFACE biedt de deelnemende onderzoeksorganisaties mogelijkheden voor samenwerking in de maatschappij- en gedragswetenschappen door gezamenlijke financieringsmogelijkheden te bieden, bestaande netwerken te onderhouden en nieuwe netwerken te stimuleren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.