Universiteit Leiden

nl en

Tien miljoen euro om nieuwe technologieën beschikbaar te maken voor iedereen

De Europese Unie heeft tien miljoen euro geïnvesteerd in het zogeheten iNEXT-Discovery consortium. Het consortium wil innovatief structureel biologisch onderzoek beter toegankelijk maken voor Europese onderzoekers. Ook het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN) maakt deel uit van iNEXT-Disovery, dat gefinancierd wordt via het programma Horizon 2020. ‘Dankzij dit nieuwe consortium kunnen we onderzoekers uit heel Europa helpen.’

iNEXT-discovery heeft als doel bij te dragen aan nieuwe kennis voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, geavanceerde vaccins, biomaterialen, enzymen voor voedselproductie, efficiënte biobrandstof en nog veel meer. Het consortium zal toonaangevende Europese faciliteiten, zoals NeCEN, helpen om hun geavanceerde technologieën, instrumenten en expertise beschikbaar te maken voor alle Europese wetenschappers. Zo kan iedere onderzoeker hoogstaand structureel biologisch onderzoek uitvoeren, zelfs wanneer bijvoorbeeld de benodigde apparatuur in eigen land ontbreekt.

De technologie nóg verder brengen

Door hun krachten binnen iNEXT-Discovery te bundelen, kunnen partners samen op zoek naar nieuwe en betere manieren om geavanceerde experimenten uit te voeren. Door voort te bouwen op bestaande kennis en expertise kan het consortium zo bijvoorbeeld nieuwe instrumenten en technologieën ontwikkelen en structurele biologie integreren in vakgebieden als geneesmiddelenontwikkeling en cell imgaging.

Structurele biologie

Structurele biologie is de studie van de moleculaire structuur en dynamiek van biologische macromoleculen, met name eiwitten en nucleïnezuren. Ook kijkt de studie hoe veranderingen in hun structuur de functie van de moleculen beïnvloeden. Structurele biologie omvat principes van de moleculaire biologie, de biochemie en de biofysica.

Onderzoek zonder grenzen

Ook instellingen die niet over eigen faciliteiten beschikken, nemen deel aan deze gezamenlijke onderzoeksprojecten. Anastassis Perrakis, iNEXT-Discovery coördinator van de afdeling Biochemie van het NKI en Oncode Instituut legt uit: 'Door dit consortium hebben alle Europese wetenschappers straks toegang tot geavanceerde technologieën en nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Dit maakt experimenten mogelijk die zonder onze faciliteiten, maar ook zonder hun kennis, onmogelijk zouden zijn.’ Voor de integratie van nieuwe gebruikers heeft iNEXT-Discovery een uitgebreid en inclusief trainingsprogramma ontwikkeld dat de komende vier jaar wordt ingezet.

iNEXT-Discovery en NeCEN

Ludo Renault, hoofd van NeCEN, is enthousiast over het nieuwe consortium: 'Dankzij iNEXT-Discovery kunnen we onderzoekers uit heel Europa helpen bij de ontwikkeling van hun structurele biologieprojecten. Bijvoorbeeld door het leveren van screeningdiensten en het verzamelen van cryoEM-data met hoge resolutie op onze gespecialiseerde Titan Krios-machines. Het belangrijkste doel is om onze faciliteit van wereldklasse open te stellen voor wetenschappers van wie hun eigen instituten niet beschikken over de geschikte apparatuur en expertise.’

NeCEN

NeCEN is een open access faciliteit voor hoge resolutie cryo-elektronen microscopie van biologische samples. Bij cryogene elektronenmicroscopie (cryo-EM) koelen onderzoekers biologische monsters af tot extreem lage temperaturen dichtbij het absolute nulpunt van −273,15 °C. Op die manier brengen ze moleculen uiterst gedetailleerd in beeld en doen ze onderzoek naar de samenstelling van de allerkleinste bouwstenen van het leven. At NeCEN two state-of-the-art Titan Krios transmission electron microscopes allow cost-efficient automated data collection. Twee ultramoderne Titan Krios transmissie-elektronenmicroscopen maken het mogelijk kostenefficiënt en geautomatiseerd data te verzamelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.