Universiteit Leiden

nl en

Harold Koster hoogleraar Ondernemingsrecht

Met ingang van 1 maart 2020 is Harold Koster benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht bij het Instituut voor Privaatrecht. Prof. Koster zal werkzaam zijn bij de afdeling Ondernemingsrecht.

Het onderzoek en onderwijs van Prof. Koster bestrijkt het ondernemingsrecht in brede zin. Hij publiceerde onder meer over fusies en overnames, herstructureringen van rechtspersonen en corporate governance vraagstukken. Hij is voorts hoogleraar arbitragerecht aan de Universiteit van Dubai en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.