Universiteit Leiden

nl en

Gebarentaalverwerking heeft interdisciplinaire aanpak nodig

Informaticus Tessa Verhoef heeft een Best Paper Award ontvangen tijdens de ‘ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility’. Het paper benadrukt de behoefte aan interdisciplinair onderzoek naar gebarentaalverwerking. Volgens de auteurs moeten taal- en computerwetenschappers samenwerken met dove individuen om de problemen waar zij tegenaan lopen boven tafel te krijgen.

Siri voor gebarentaal

Volgens de World Federation of the Deaf zijn er meer dan 300 gebarentalen in de hele wereld. De meeste communicatietechnologieën zijn ontworpen om gesproken of geschreven woord te ondersteunen. Hierdoor zijn er grote communicatiebarrières voor mensen die doof zijn. Het gebruik van gebarentaalverwerking zou deze barrières moeten overbruggen. In het paper ‘Sign Language Recognition, Generation and Translation: An Interdisciplinary Perspective’ pleiten de auteurs voor een interdisciplinaire aanpak van de verwerking. Op die manier zouden toepassingen, zoals Siri voor gebarentaal, sneller realiteit kunnen worden.

Interdisciplinaire aanpak

De algoritmes die informatici nu ontwerpen missen informatie over de structuur van gebarentaal en de behoeftes van dove individuen. Met een interdisciplinaire aanpak waarin ze samenwerken met doven en slechthorenden, taalwetenschappers en grafisch ontwerpers krijgen informatici meer inzicht in deze structuur en de behoeftes. Daarnaast is het belangrijk om dove individuen te betrekken bij het onderzoek. Zo kunnen dove individuen meedenken met hoe ze beperkingen van de algoritmes kunnen omzeilen en wat zij daarin kunnen betekenen.

Over Tessa Verhoef

Tessa Verhoef is universitair docent bij de master Media Technology van het Leiden Institute of Advanced Computer Science en doet onderzoek naar taal, cognitie, culturele evolutie en computation. Naast het doen van laboratoriumonderzoek ontwerpt ze live-tentoonstellingen om wetenschappelijke vragen, experimenten en lezingen naar musea en festivals te brengen. Zo stond ze afgelopen jaar op Lowlands om te onderzoeken hoe verhalen veranderen als we ze doorvertellen.

ACM SIGACCES reikt jaarlijks de award uit voor het beste paper tijdens de conferentie. Deze organisatie steunt onderzoekers die zich bezighouden met het toegankelijk maken van informatica en technologie voor senioren en individuen met een beperking. De conferentie is een podium om ideeën en innovaties op het gebied van toegankelijkheid van informatica en technologie te pitchen en om onderzoekers, artsen en andere betrokkenen in het onderzoeksveld te ontmoeten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.