Universiteit Leiden

nl en

Academische binding voorspeller voor effectief leren

Woensdag 11 december 2019 heeft de tweede bijeenkomst van Pre-Study Programme (PSP) plaatsgevonden. Zowel in Leiden als in Den Haag kwamen de teams voor het eerst bij elkaar in subgroepjes.

De scholieren en studentbegeleiders hebben kennis met elkaar gemaakt en er is een begin gemaakt met het onderzoeksthema. Tijdens dit project zal de empirische cyclus stap voor stap behandeld worden. Tegelijkertijd werken we ook aan thema’s als ‘wat zijn mijn interesses, kwaliteiten en drijfveren?’ Alles middels de groepsdynamiek in de subgroep bijeenkomsten en met als doel te werken aan de academische vorming!

Wat hebben we gedaan?

Tijdens de tweede bijeenkomst lag de focus op verdere kennismaking. De leerlingen kwamen terecht in een nieuwe en onbekende omgeving met nieuwe leeftijdsgenoten. De eerste stap van het doen van empirisch onderzoek werd geïntroduceerd.  Er is besproken en bediscussieerd wat goed onderzoek doen is. Vooronderzoek is verricht teneinde het vaststellen van een relevante en preciezere onderzoeksvraag. Hierbij krijgen ze instructies om correct informatie op te zoeken in de database van de universiteit. Dit is nodig om uiteindelijk tot een onderzoeksvraag te komen. ‘Wat vind ik interessant?’. ‘Waar wil ik meer over leren/weten?’. Dit zijn vragen die zij zich zullen moeten zich afvragen.

 

Waarom doen we dit?

De reden waarom deze bijeenkomst in het teken stond van introducties is dat groepsdynamica een belangrijk aspect en voorspeller is voor effectief leren.
Het PSP wordt gefinancierd door ECHO (OC&W) en uitgevoerd vanuit de POPcorner FSW onder leiding van Nadia Mansouri i.s.m Semiha Aydin.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.