Universiteit Leiden

nl en

Seminar 'The Freedom of Movement in Intra-Schengen Border Areas: Challenges & Opportunities'

Op 10 en 11 december 2019 vond het seminar ‘The Freedom of Movement in Intra-Schengen Border Areas: Challenges & Opportunities’ plaats aan de Haagse Campus van de Universiteit Leiden.

Het tweedaagse seminar werd georganiseerd door prof.dr.mr. Maartje van der Woude (Van Vollenhoven Instituut) in het kader van haar NWO Vidi-project Getting to the Core of Crimmigration. Tijdens het besloten seminar kwamen practitioners en wetenschappers, afkomstig uit de landen waarin Van der Woude en haar team onderzoek doen, samen om te spreken over de verschillende uitdagingen maar ook kansen die er liggen op het terrein van grensmobiliteit en de toezicht daarop binnen het Schengengebied

Vanuit Nederland, Duitsland, Polen, Frankrijk, België en Spanje waren er uitvoerende ambtenaren en beleidsambtenaren aanwezig van de verschillende organisaties en instanties die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van intra-Schengen mobiliteitscontroles in de vorm van grenstoezicht of politie- en immigratiechecks. Tijdens verschillende rondetafelgesprekken werden onder meer discussies gevoerd over de dynamiek tussen lokale, nationale en Europese belangen en prioriteiten, het gebruik van technologie en risicotaxatie instrumenten, het vervagen van de grenzen tussen immigratietoezicht en criminaliteitsbestrijding en mensenhandel en -smokkel. De aanwezige promovendi presenteerden middels een posterpresentatie hun lopende onderzoek aan het gezelschap van praktijkdeskundigen en wetenschappers.

Waardevol

Van der Woude kijkt met grote tevredenheid terug op een geslaagd evenement. 'Het samenbrengen van de wetenschap en de praktijk, niet alleen door naar die praktijk onderzoek te doen, maar juist ook door gedurende je onderzoek actief in gesprek te treden met die praktijk, is zo waardevol. Zo houd je de dialoog gaande en juist die dialoog is noodzakelijk om beide partijen constant uit te nodigen tot kritische reflectie op het eigen denken en handelen.'

Het seminar was het derde seminar in de reeks van vier seminars die Van der Woude organiseert in het kader van haar Vidi.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.