Universiteit Leiden

nl en

Faculteit W&N onderneemt actie tegen hoge werkdruk

De faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen heeft een zogenaamde ‘praatplaat’ gepresenteerd met tips en tricks voor werkdruk. Aanleiding hiervoor was de Personeelsmonitor 2018, waaruit bleek dat werkdruk voor veel werknemers op de faculteit een probleem vormt. ‘Het is belangrijk om het gesprek over werkdruk aan te gaan, en de bestaande taboes te doorbreken,’ aldus hoofd P&O Valérie Héraud-Lagro.

Faculteit scoort goed, maar minder op werkdruk

Medio 2018 werden de resultaten van de Personeelsmonitor bekend, de monitor die peilt hoe tevreden de werknemers van de Universiteit Leiden zijn. De faculteit scoorde goed op zaken zoals autonomie, tevredenheid en sociale inclusiviteit, maar scoorde minder op werkdruk – een trend die zichtbaar is over de hele universiteit. Naar aanleiding hiervan is er door het Faculteitsbestuur besloten om aan de slag te gaan met het onderwerp. ‘Ik ben toen samen met toenmalig decaan Geert de Snoo gaan zitten, met de vraag: hoe gaan we dit precies bespreken?’ zegt Héraud-Lagro. ‘Het is namelijk een onderwerp waarop taboe heerst en dat erg divers en complex is.’ 

Open en gemoedelijke sessies

Ze besloten sessies te houden met alle instituten, waarin men op een laagdrempelige manier ervaringen kon delen. Waardoor komt werkdruk? Waar loop je tegenaan? Dat waren de centrale vragen tijdens de sessies, die volgens Héraud-Lagro ‘heel open en gemoedelijk’ verliepen. Van elk instituut werden medewerkers gevraagd uit vijf functiegroepen: secretaresses, hoogleraren, Nederlandstalige universitaire hoofddocenten, niet-Nederlandstalige universitaire docenten en hoofddocenten, en promovendi.

Werkdruk: positief of negatief? 

‘Uit de sessies werd duidelijk dat er eigenlijk twee soorten werkdruk zijn: positieve en negatieve. Als je bijvoorbeeld veel te doen hebt, maar je haalt daar voldoening uit, is het geen probleem.’ Volgens Héraud-Lagro is het daarom belangrijk om te bedenken: ‘Geeft mijn werk mij genoeg voldoening?’ Ze noemt daarnaast nog andere inzichten uit de sessie. ‘Sommige aanwezigen zeiden dat er taboe heerst op het bespreken van werkdruk. Daarnaast is werkdruk heel persoonlijk, iedereen gaat er anders mee om. Perfectionisme speelt daarin bijvoorbeeld een rol. En voor sommigen geldt: werkdruk hoort er nou eenmaal bij.’ Verder bleek uit de gesprekken dat tijdelijke contracten bij het wetenschappelijk personeel voor onzekerheid en stress zorgen.

Maak het bespreekbaar met de praatplaat

De belangrijkste inzichten over en tips tegen werkdruk zijn verzameld in een zogeheten praatplaat. ‘We hopen dat deze praatplaat het gesprek op de werkvloer over werkdruk op gang helpt,’ aldus Héraud-Lagro. Op de praatplaat staat de definitie van werkdruk uitgelegd, de oorzaken van werkdruk en -stress, en tips om met werkdruk om te gaan. ‘We zien dat er ook medewerkers last hebben van perfectionisme. Dat is lastig, maar we proberen te communiceren dat goed ook goed genoeg is,’ zegt ze. Daarnaast is communicatie een belangrijk speerpunt op de praatplaat. ‘Praat met je leidinggevende, geef je grenzen aan en leg duidelijk uit wat jouw verwachtingen zijn. Onduidelijke verwachtingen kunnen namelijk stress opleveren. En ook niet onbelangrijk: Vier successen met je collega’s!’

De rol van de leidinggevende

Héraud-Lagro benadrukt ook de invloed van een leidinggevende. ‘Leidinggevenden hebben een signalerende rol, een voorbeeldrol en een ondersteunende rol. Zij zijn uiteindelijk degenen die medewerkers op de werkvloer motiveren of zaken bespreekbaar maken. En ze herkennen de signalen van werkstress, zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn, sneller geïrriteerd zijn of oververmoeidheid. Het is dus echt belangrijk om als leidinggevende in actie te komen en het niet op zijn beloop te laten. En daar willen we als faculteit op inzetten, door de leidinggevende hierin te coachen.’

Aan de slag

De faculteit gaat de komende periode actief aan de slag met het thema werkdruk. Zo wordt er een leaflet gemaakt voor leidinggevenden, met daarin informatie over hoe je een aankomende burn-out kan herkennen. Héraud-Lagro: ‘Daarnaast heb ik onze bevindingen, inclusief praatplaat, gepresenteerd bij de wetenschappelijk directeuren, de instituutsmanagers, de hoofden van de ondersteunende afdelingen en het Faculteitsbestuur. Alle partijen herkennen de discussie en zijn het er mee eens dat er een follow-up nodig is.’ Daarom komen de P&O-adviseurs in januari samen met de instituutsmanagers en wetenschappelijk directeuren, om te kijken wat er nodig is binnen de instituten en tot een plan van aanpak te komen. Het Faculteitsbestuur neemt daarnaast ook de organisatie en zijn rol daarbinnen onder de loep. Ze gaan zich hierbij concentreren op zaken als baan(on)zekerheid, waardering voor werknemers en het evenwicht tussen controle en loslaten.

Vragen, suggesties of opmerkingen? Neem contact op met Valérie!

Ken je weg!

Ondervind jij problemen op je werk?

  • Bespreek deze met je leidinggevende
  • Kom je er met je leidinggevende niet uit? Dan kan je altijd contact opnemen met de afdeling P&O.
  • Kan P&O je niet verder helpen, of spreek je liever de vertrouwenspersoon? Neem dan contact op. Een afspraak met de vertrouwenspersoon is altijd gratis en vertrouwelijk.
Alle personen op een rijtje:
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.