Universiteit Leiden

nl en
United Nations Photo via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

De Verenigde Naties onder een vergrootglas: Van cyberspace en vredesmissies tot het publieke imago en de toekomst van de VN

Als interdisciplinair instituut op het gebied van Security Studies onderzoekt het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) een breed scala aan onderwerpen. Een daarvan is de Verenigde Naties en de impact die deze internationale organisatie heeft op de wereld.

The Verenigde Naties is een belangrijke en unieke internationale organisatie die werd opgericht in 1945 en inmiddels hard op weg is naar haar 75ste verjaardag. Alleen al onderzoekers van Institute of Security and Global Affairs (ISGA) doen vanuit verschillende invalshoeken onderzoek naar de Verenigde Naties en haar impact: van het onderzoeken van de veiligheid en stabiliteit van cyberspace tot het publieke imago van de organisatie, van vrouwen tijdens vredesmissies en het beschermen van burgers tot de bestuurlijke aspecten van een organisatie die bestaat uit 193 lidstaten. Hieronder volgt een korte samenvatting van een aantal lopende VN-gerelateerde onderzoeksprojecten van ISGA.

 

Foto credit: UNMISS Protection of Civilians Site; Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Leerstoel United Nations Studies in Peace and Justice

De Leerstoel is in 2018 in het leven geroepen voor een periode van drie jaar en loopt onder andere door gedurende de aankomende 75ste verjaardag van de VN. Het onderzoeksprogramma is een samenwerking van ISGA van de Universiteit Leiden en de Faculteit van Governance, Law and Safety van de Haagse Hogeschool. De leerstoel wordt bezet door Alanna O'Malley, bijzonder hoogleraar United Nations Studies in Peace and Justice en een historica met als specialismen: de Verenigde Naties, Congo en de Koude Oorlog.

Het onderzoeksproject gaat in op verschillende onderzoeksthema's: The Invisible History of the UN and the Global South (INVISIHIST, waarvoor zij een van een beurs van de Europese Onderzoeksraad ter waarde van €1,5 miljoen hebben ontvangen), Women and Peacebuilding, youth engagement with the UN, and UN Diplomacy beyond the Security Council. De onderzoeksgroep is momenteel op zoek naar promovendi voor alle bovenstaande thema's. Tenslotte richt de groep zich op het imago en de zichtbaarheid van de VN, waarbij gekeken wordt naar minder bekende actoren en regio's en de vraag gesteld wordt: wat kan de VN in de toekomst verbeteren? Verschillende onderzoekers binnen ISGA en vanuit andere departementen van de Universiteit Leiden hebben zich verbonden aan de onderzoeksgroep.

Op 18 en 19 december 2019 heeft de Leerstoel een tweedaagse workshop georganiseerd getiteld: "Where are the Women after Resolution 1325?". Tijdens deze workshops zijn er twee voor het publiek toegankelijke events: op 18 december geeft Prof. Séverine Autesserre een lezing met als titel: 'The Frontlines of Peace: An Insider's Guide to Changing the World' en op 19 december wordt er bij de The Hague Humanity Hub een paneldiscussie georganiseerd getiteld 'Responsibility to Protect' . Hieraan zullen onder andere deelnemen: Eamon Aloyo, een UHD die verschillende artikelen gepubliceerd heeft over R2P en Karen Smith (ook van Universiteit Leiden) die als adviseur over dit onderwerp werkzaam is voor de VN Secretaris Generaal. 

Publication of the Norms Commentary project's work

The Hague Program for Cyber Norms

Dit onderzoeksprogramma is in 2017 opgericht en bestudeert de technische ontwikkelingen in cyberspace en de manier waarop staten en niet-staten hier opereren met als doel zo kennis over cybernormen op te bouwen en deze met anderen te kunnen delen. Deel van het onderzoek richt zich op de UN GGE (United Nations Group of Governmental Experts) en de OEWG (Open-Ended Working Group), beide platformen voor interstatelijke cyberdiplomatie en de aangewezen locatie om te discussiëren over mogelijke gedragsregels in cyberspace.

Van 2017 tot 2018 werkte de groep aan een reactie op het in 2015 gepubliceerde UN GGE rapport. Het rapport werd uitgegeven door UNODA (United Nations Office of Disarmament Affairs) onder de titel: Voluntary, Non-Binding Norms for Responsible State Behaviour in the Use of Information and Communications Technology: A Commentary. Els De Busser, Liisi Adamson en Zine Homburger leverden een bijdrage aan deze publicatie.

Gedurende de week van 9-13 december 2019 maakte Senior Fellow Dennis Broeders deel uit van de delegatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens hun bezoek aan de UN GGE in New York. Hij reisde mee als adviseur van de regeringsexpert die deelnam aan de 2019-2021 ronde van onderhandelingen.

Joachim Koops tijdens een recente workshop die deel uitmaakt van het project

Protection of Civilians in UN Peace Operations

Onlangs heeft ISGA een beurs ontvangen van het Duitse Ministerie van Defensie om advies te geven over het versterken van de Duitse aanpak om burgers tijdens VN Vredesmissies  beter te beschermen. Het project, onder leiding van Joachim Koops Professor Security Studies en Wetenschappelijk Directeur van ISGA, zal een analyse uitvoeren van het Duitse leger, politie en burgerdiensten en aan de hand daarvan een advies schrijven over toekomstige mogelijkheden en internationale training en samenwerkingen op nationaal, regionaal (EU/NAVO) en internationaal niveau.

The Hague Journal of Diplomacy: The Multilateral Politics of UN Diplomacy

Het 'The Hague Journal of Diplomacy' is een onderzoekstijdschrift op het gebied van diplomatie in de traditionele vorm en meer hedendaagse diplomatieke uitingen die door staten en niet-statelijke entiteiten worden gebezigd. Het is opgericht door Paul Sharp (Professor of Political Science at University of Minnesota, Duluth) en Jan Melissen (Senior Fellow at ISGA, Universiteit Leiden), die tevens hoofdredacteur zijn. Een van de onderwerpen die aan bod komt in het vakblad is diplomatie bij de Verenigde Naties, dit was bijvoorbeeld in 2017 het centrale thema van hun Special Issue on The Multiculteral Politics of UN Diplomacy.

Book cover: The Changing Global Order

The Changing Global Order

Verschillende onderzoekers van ISGA hebben onlangs meegewerkt aan The Changing Global Order, deel 17 in de United Nations University Series over ‘Regionalism’, onder redactie van Madeleine Hosli, Professor International Relations en Joren Selleslaghs}, als promovendus verbonden aan ISGA. Het boek gaat in op het concept van wereldorde, met speciale aandacht voor de rol van regionale organisaties binnen global governance instellingen zoals de Verenigde Naties. Je kunt hier meer informatie vinden over deze uitgave.

Online learning: The Changing Global Order

The Changing Global Order is ook een van de MOOC's die op Coursera wordt aangeboden door het Institute of Security and Global Affairs. De MOOC wordt gepresenteerd door Madeleine Hosli en de volgende cursus gaat op 16 december van start.

Schrijf je nu in via Coursera
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.