Universiteit Leiden

nl en

Er is niet één soort vluchteling

Wat is een vluchteling? Een vraag die makkelijk te beantwoorden lijkt, maar dat niet is, concludeert Catherina Wilson. Zij deed 7 jaar lang onderzoek in de Democratische Republiek Congo bij de Ubangi rivier naar vluchtelingen uit de Centraal Afrikaanse Republiek. Uit het onderzoek komt naar voren dat onder vluchtelingen er een grote variatie in achtergronden, redenen om te vluchten en mobiliteit bestaat.

Conflictmobielen

Conflictmobielen zijn mensen die zich verplaatsen vanwege conflict. Mensen die vluchten voor geweld zijn dus onder andere vluchtelingen, maar ook humanitairen, handelaars en zakenlui, gewapende groepen, bandieten, universiteitsstudenten en vele anderen die op zoek zijn naar een betere situatie. Zij vallen dus allemaal onder het begrip conflictmobiel. Bepaalde conflictmobielen zijn echter niet even mobiel als andere. Humanitairen kunnen zich bijvoorbeeld veel gemakkelijker voortbewegen dan ontheemden. Maar er zijn ook verschillen in sociale mobiliteit; de vluchtelingen die Catherina Wilson heeft gevolgd kwamen uit de stad, waren opgeleid en woonden niet in een vluchtelingenkamp en waren hierdoor sociaal en politiek mobieler dan sommige andere vluchtelingen.

Wat is een vluchteling?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Dé vluchteling

Er is ook niet één type vluchteling. Het vluchten voor conflicten is slechts één van de vele redenen waarom mensen vluchten. Mensen kunnen vluchten om redenen die niets met conflict te maken hebben, zoals vanwege liefde of een zoektocht naar nieuwe kansen. Soms gaan vluchtelingen heel ver om te vluchten en soms blijven zij dichtbij. Ook heeft niet elke vluchteling evenveel middelen om zichzelf te redden. Elke vluchteling heeft tot slot ook een andere achtergrond.

Arbitraire grenzen

Ondanks dat de grenzen deze regio wel degelijk hebben beïnvloedt, is deze regio niet volledig verdeeld. Mobiliteit heeft namelijk al sinds de slavenrooftochten in de prekoloniale tijd, een grote plaats in deze regio en in het leven van mensen. Omdat mobiliteit zo centraal staat in het leven van veel mensen die in deze regio leven kloppen de landsgrenzen die hier zijn getrokken niet met hun belevingswereld.

African art
Sapin Makengele - L’entretien (Het interview)

Catherina Wilson heeft haar PhD verdedigd op 11 September 2019.

Tekst: Lieke Bakker
Video: Lieke Bakker, Catherina Wilson, Lieselotte van de Ven
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.