Universiteit Leiden

nl en

‘Wat is de waarde van sociale wetenschap?’

Naast de toekomstvisie van sociale wetenschappen en de heropening van de bibliotheek, stonden de regeringsplannen centraal tijdens de facultaire opening academisch jaar 2019-2020. Zo gingen Annemarie Samuels (gamma) en Frans Snik (bèta) met elkaar in gesprek. Decaan Paul Wouters concludeerde: ‘Wij zijn met elkaar de beste antennes voor het op de maatschappij richten van de wetenschap.’

Decaan Paul Wouters

Opening door Paul Wouters: Optimisme en samenwerking

‘Hoe wil FSW zich profileren: wie zijn we, waar staan we voor, wanneer moet je bij ons zijn?’ Deze en andere vragen bracht Wouters in zijn openingsbetoog naar voren. Ook gaf hij een kort inkijkje in de plannen waarmee het Faculteitsbestuur impuls wil gaan geven aan de ontwikkeling van de strategie van en de samenwerking binnen de FSW.

‘De FSW is een bijzonder gezonde en bruisende faculteit. We kunnen dit jaar met optimisme tegemoet zien omdat we best heel trots kunnen zijn op het geweldige werk dat we met elkaar verrichten,’ stelde Wouters. Toch is er reden om kritisch te kijken naar de ontwikkelingen rondom het stelsel van hoger onderwijs. Hij benadrukte daarin het belang van samenwerking: ‘Op grote schaal onderstrepen onderzoekers van alle disciplines en universiteiten juist de waarde van interdisciplinaire samenwerking en de bijdrage die sociale en geesteswetenschappers leveren.'  

Ook de samenwerking binnen FSW stelde Wouters voorop, met een blik op de toekomst: ‘Laat onze gezamenlijke inspanningen niet alleen leiden tot een zinderende sociale wetenschap in Leiden, die de samenleving analyseert en tegelijkertijd vorm geeft, maar laat ons gemeenschappelijk werk bovendien een impuls geven tot de universiteit van de toekomst.‘

Interview Annemarie Samuels - Frans Snik: Wetenschap niet monodisciplinair

Om de discussie over de voorgestelde bezuinigingen op hoger onderwijs een platform te bieden, interviewde Annemarie Samuels, antropoloog en lid van de Young Academy Leiden, Frans Snik, sterrenkundige en lid van de landelijke KNAW Jonge Akademie: Een gesprek tussen gamma en bèta. Ze vroeg hem onder andere waarom de bètawetenschapper zich zo expliciet uitspreekt tegen het voorstel van de Commissie Van Rijn – terwijl die maatregelen bedoeld zijn om de bètawetenschappen te stimuleren.

Snik: ‘Die muurtjes tussen bèta, alfa, gamma, bestaan allang niet meer. Sociale wetenschappers weten misschien wel veel meer van statistiek dan ik en gebruiken veel geavanceerdere methoden voor bepaald onderzoek. En we hebben elkaar nodig. Het beleid in Den Haag is er heel lang op gericht om ons uit elkaar te spelen. Dat laten we niet gebeuren en vandaar dat ik deze uitnodiging ook graag heb aangenomen.’

In zijn groep onderzoekt Snik planeten die om sterren heen draaien, op zoek naar de ontdekking van buitenaards leven. ‘Dat is niet een ontdekking die wij alleen als sterrenkundigen doen, dat is ook iets wat we met de hele mensheid doen. Daar moeten we betekenis aan geven. En daarom werk ik samen met kunstenaars en andere geesteswetenschappers.’ Ook heeft het onderzoek gevolgen voor onderzoek naar klimaatverandering. ‘Op het moment dat wij die getallen weten, is het belangrijk voor jullie sociale wetenschappers om te bekijken hoe de maatschappij daar op gaat reageren en of het daadwerkelijk ook iets gaat doen. Wetenschap is dus verre van monodisciplinair.’

Luister het hele interview als podcast:


 

Kennismaking met Assessor Linde Helfrich: Grijp jouw kansen

Als nieuw student-lid van het faculteitsbestuur heette Linde Helfrich de studenten in het bijzonder welkom. Ook zij onderstreepte het belang van samenwerking en met elkaar in gesprek gaan. ‘Misschien lijkt onze toekomst er onzekerder uit te zien dan ooit, we kunnen zeker zijn van het belang en de waarde van onderzoek en onderwijs die samenleving waarin we leven analyseert en vormt.’ Daarnaast benadrukte ze de verschillende faciliteiten aangeboden door de faculteit. ‘Nu is het tijd jouw kansen te benutten en zorg vooral dat wij jou als faculteit daarbij kunnen helpen!’

Directeur UBL Kurt de Belder

Heropening FSW bibliotheek: Licht, rust en transparantie

Als sluitstuk van de opening verrichtte Kurt de Belder (directeur van de Universitaire Bibliotheken) met een gong de heropening van de FSW bibliotheek. ‘En als u het niet zegt, dan doe ik het: “het werd tijd”. Het was hoognodig om in deze faculteit een moderne, goed geëquipeerde bibliotheek te realiseren.’

Naar de wensen van de faculteit en de studenten zijn er meer en goed geoutilleerde studieplekken, zorg voor licht, rust en een transparante ruimte. Er zijn nu 210 werkplekken, waarvan 60 met PC en er zijn overal stopcontacten en wifi om te werken met laptop of een ander device. Er zijn dakkoepels die veel natuurlijk licht binnenlaten en er is een groen dak aangelegd. ‘Mogelijk heeft dit ook nog positieve effecten tijdens hete zomers.’

Neem een kijkje in de vernieuwde bibliotheek

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.