Universiteit Leiden

nl en

WODC-onderzoek evaluatie Wet modern migratiebeleid openbaar

De Wet modern migratiebeleid heeft als doel de toelating van reguliere migranten snel doeltreffend en beheersbaar te laten verlopen. Deze wet, die op 1 juni 2013 in werking is getreden, moest vijf jaar na invoering worden geëvalueerd.

Het evaluatieonderzoek op aanvraag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in opdracht van het WODC is uitgevoerd door Gerrie Lodder van het Instituut voor Immigratierecht. 

Het rapport is nu openbaar op de website van het WODC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.