Universiteit Leiden

nl en

Kennis van culturen wereldwijd

Leiden is een bolwerk van kennis over culturen wereldwijd met een internationale reputatie. Onder de naam LeidenGlobal werken de Universiteit Leiden, het Rijksmuseum van Oudheden, Museum Volkenkunde en vijf onderzoeksinstituten samen om die kennis naar buiten te brengen. Binnenkort start een nieuwe lezingenreeks: 'Discipline and Place in the Social Sciences and the Humanities'.

Zes jaar geleden startte de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, het Rijksmuseum van Oudheden en Museum Volkenkunde en de onderzoeksinstituten het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), International Institute for Asian Studies (IIAS), Africa Studies Centre Leiden (ASCL), Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV) en Roosevelt Institute for American Studies (RIAS). Onder de naam LeidenGlobal hebben deze acht organisaties zich het doel gesteld om hun onderzoek en onderzoekers met elkaar te verbinden en hun kennis verder te verspreiden.

Culturele kennis naar buiten brengen

In het kader van LeidenGlobal heeft de Universiteit Leiden bijvoorbeeld twee interdisciplinaire cursussen opgezet voor masterstudenten en promovendi. Daarnaast wil LeidenGlobal haar culturele kennis meer naar buiten brengen en de drempel naar die kennis verlagen om een brede groep mensen te bereiken: van de mensen op straat en scholieren, tot de overheid, vertelt Aphroditi Zoulfoukaridis, manager en programmacoördinator van LeidenGlobal. ‘Kennis over andere landen en culturen is belangrijk om te begrijpen wat er in de samenleving, de politiek of internationaal gebeurt. Informatie daarover kun je bij de instituten van LeidenGlobal bijna gratis halen.’ 

Fototentoonstelling Heritage on the move

Om die kennis onderling en naar een breder publiek over te dragen zet LeidenGlobal projecten op, zoals lezingen, tentoonstelling en cursussen. Een voorbeeld is de fototentoonstelling Heritage on the Move, over de manier waarop erfgoed verandert door migratie. ‘Dat thema past bij alle aangesloten instituten,’ vertelt Zoulfoukaridis. ‘We hebben de onderzoekers van de verschillende instituten gevraagd om een foto van hun idee van Heritage on the Move. Dat leverde een tentoonstelling van achttien foto’s op met een korte uitleg die voor iedereen te begrijpen is.’ Het is een afwisselende tentoonstelling geworden. De ene onderzoeker bekijkt het thema vanuit de archeologie, een ander vanuit het internationaal recht. De tentoonstelling loopt nu twee jaar en was in Leiden al te bezichtigen bij de universiteit, op het stadhuis en in de openbare bibliotheek. Ook hebben de foto’s in Den Haag en Amersfoort gestaan. Gedurende de tijd dat de tentoonstelling te zien is, zijn er lezingen van onderzoekers die een foto instuurden.

Scholierenconferentie over kinderrechten

LeidenGlobal is ook initiatiefnemer bij de Leidse scholierenconferentie die middelbare scholieren organiseren voor hun medescholieren. In april 2019 was het thema internationale kinderrechten. De scholieren stelden in groepen, onder begeleiding van rechtenstudenten, kinderrechtenverdragen op voor verschillende landen, zoals Iran, Rwanda en de Verenigde Staten. Ter voorbereiding spraken de scholieren die de dag organiseerden met experts met veel kennis over deze landen. Via LeidenGlobal waren ze met hen in contact gebracht. Aan de hand van deze gesprekken maakten de scholieren hand-outs die tijdens de conferentie gebruikt werden. ‘Voor deze conferenties werkten we samen met middelbare scholen, studenten, onderzoekers en overheidsinstellingen zoals Leiden Kennisstad en BplusC’, vertelt Zoulfoukaridis.

Lezingen bij ministeries

Verder werkt LeidenGlobal aan een project om de culturele expertise die in Leiden ontwikkeld wordt, naar de overheid te brengen. Het samenwerkingsverband gaat bij ministeries maandelijkse lezingen organiseren over actuele onderwerpen zoals migratie en Noord-Korea.‘We willen de overheid ervan doordringen dat kennis over deze belangrijke en actuele onderwerpen om de hoek te halen is. In Leiden.’

LeidenGlobal Lecture Series 'Discipline and Place in the Social Sciences and the Humanities'

Deze lezingenreeks, geschikt voor masterstudenten en promovendi, laat deelnemers reflecteren op de brede basis van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het helpt hen hun eigen onderzoek te positioneren binnen deze disciplines. Het doel van de lezingenreeks is om transregionale en interdisciplinaire dialoog te stimuleren, passend bij het internationale karakter van onderzoek.

De reeks van 17 lezingen start op 17 september, de deadline voor aanmelden is 8 september 12u. Meer informatie en aanmelden via LeidenGlobal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.