Universiteit Leiden

nl en

Positief oordeel van NVAO-commissie over beoogde nieuwe master Law & Society

Vorige week heeft een visitatiecommissie van de NVAO een bezoek gebracht aan het Wijnhavengebouw van Campus Den Haag om de plannen voor de beoogde nieuwe Engelstalige masteropleiding Law & Society: Governance and Global Development te beoordelen.

Het oordeel van de commissie over de beoogde master, ontwikkeld door het Van Vollenhoven Instituut, was zonder meer positief: 'A truly interdisciplinary programme that offers something new to students', zo luidde de samenvatting door de voorzitter van de commissie Elaine Mak, hoogleraar en vice-decaan aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Zij prees daarnaast de kwaliteit van de staf en de inbedding van de opleiding in het onderzoek, het sociale programma dat is uitgedacht voor de deels buitenlandse studenten en het toetssysteem inclusief kwaliteitscontrole door de Examencommissie.

Eerder had de minister, op advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, al geconcludeerd dat er een behoefte bestaat aan deze opleiding bij arbeidsmarkt, wetenschap en maatschappij. Dat betekent dat deze van start kan gaan als een reguliere master die voor overheidsfinanciering in aanmerking komt en waarvoor studenten uit Nederland en overige EER-landen het lagere, wettelijke, tarief voor collegegeld betalen (en niet het hogere instellingstarief, tenzij ze eerder een masteropleiding hebben gedaan).

September 2020

De opleiding zal volgens planning van start gaan in september 2020 en zal worden verzorgd op de locatie van Universiteit Leiden in Den Haag. Den Haag is de 'stad van vrede en recht', waar de thema's internationaal recht, vrede en veiligheid en politiek en bestuur centraal staan. Hier zijn de organisaties – overheidsinstellingen, internationale organisaties, ngo's – gevestigd die zich bezighouden met deze thema's die het programma van de master bepalen.

Het programma is interdisciplinair en kenmerkt zich door een sociaalwetenschappelijke, empirische benadering van het recht. Het combineren van kennis en methoden van de sociologie, antropologie, juridische, politieke en bestuurswetenschappen leidt tot een integrale bestudering van de samenhang tussen recht en samenleving. Daarbij richt de master zich zowel op 'the Global North' als 'the Global South' – en ook op afgestudeerde bachelors (van juridische, sociaalwetenschappelijke of interdisciplinaire opleidingen) uit beide regio's. Afgestudeerden zullen de graad MSc krijgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.