Universiteit Leiden

nl en

Plannen Humanities Campus ter besluitvorming naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen voor de Humanities Campus op 16 juli ter besluitvorming aangeboden aan de Leidse gemeenteraad. Het gaat om het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, de inspraaknota’s en een plan van aanpak voor de verwerving van het Doelencomplex en herhuisvesting van de bewoners.

Om te komen tot het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan is een participatieproces gevolgd met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen. De plannen hebben vervolgens in april en mei zes weken ter inzage gelegen zodat iedereen daarop kon reageren. De antwoorden hierop zijn vastgelegd in de inspraaknota’s.

Met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan liggen de ruimtelijke kaders, de architectonische eisen en het gewenste kwaliteitsniveau van de te ontwikkelen Humanities Campus vast. Als de gemeenteraad medio oktober een positief besluit neemt, dan kunnen de plannen vertaald worden naar een ontwerpbestemmingsplan dat de ontwikkeling juridisch-planologisch gezien mogelijk maakt.

Plan van aanpak herhuisvesting

De gemeente heeft in overleg met woningbouwvereniging de Sleutels een plan van aanpak voor de verwerving van het Doelencomplex en herhuisvesting van de bewoners opgesteld, waarin de vervolgstappen zijn bepaald. Doel hiervan is helderheid verschaffen aan de bewoners over het vervolgtraject. Gemeente en universiteit zetten zich in om, naast goede alternatieve woningen, daar waar mogelijk tegemoet te komen aan wensen van de bewoners. Bijvoorbeeld bij hulp bij verhuizen of eventueel benodigde aanpassingen in de nieuwe woning. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.