Universiteit Leiden

nl en

Dromen over de VN van de Toekomst

Een groep middelbare scholieren van het Edith Stein College, het Rijswijks Lyceum en de Johan de Witt School waren van 6 – 9 juni op bezoek in New York City als onderdeel van het Van Aartsen Honours Program. Zij presenteerden daar hun visie op de Verenigde Naties aan de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN. Alanna O’Malley schreef een verslag van de reis.

De studenten volgenden het recent ontwikkelde vak getiteld: ‘The UN and I’, dat gegeven wordt door de leerstoel ‘United Nations Studies in Peace and Justice’ aan de Universiteit Leiden en de Hogeschool Den Haag.  Het college maakt deel uit van het Van Aartsen Program dat door de Gemeente Den Haag is opgericht ter ere van voormalig burgemeester en Minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen.

Wat betekent de VN voor Mijzelf en Mijn Toekomst?

Als voorbereiding op de reis volgden de leerlingen in mei een reeks colleges die werd gegeven door mijzelf, Professor Alanna O’Malley. Tijdens de colleges maakten de leerlingen kennis met de principes van de VN en de manier waarop de VN opereert in verschillende regio’s. Ter afsluiting maakte elke leerling een werkstuk dat antwoord gaf op de vraag: ‘Wat betekent de VN voor Mijzelf en Mijn Toekomst?’ Op maandag 8 juli, gaven de leerlingen op eigen creatieve wijze een presentatie over het eindresultaat. Zij beargumenteerden tijdens hun presentaties waarom de VN van belang is voor jongeren in vreedzame samenlevingen, benadrukten het belang van het handhaven van wederzijds respect voor elkaar en voor de mensenrechten en riepen op tot onmiddellijke en drastische maatregelen tegen klimaatsveranderingen. VN-ambassadeur Karel van Oosterom en Mr. van Aartsen gingen kort in op de stellingen van de leerlingen waarbij zij hun visie op een meer inclusieve en representatieve VN benadrukten en uitleg gaven over de rol die Nederland dagelijks speelt binnen de VN om deze onderwerpen te promoten.

De VN en New York

De reis naar New York zou niet compleet zijn geweest zonder een rondleiding door het hoofdkwartier van de VN in hartje Manhattan en een bezoek aan Roosevelt Island. Voor Noer Mahmood, leerling van Johan de Witt, overtrof de reis alle verwachtingen. ‘Op het hoofdkwartier van de VN leerden we hoeveel geld er dagelijks verdiend wordt aan alleen ammunitie. Ik heb hierdoor nog meer waardering gekregen voor de VN en de manier waarop de VN blijft streven naar vrede.’

Deze eerste reis was zo’n groot succes dat het programma in 2020 zal worden herhaald waarbij er nog meer scholen in Den Haag de gelegenheid zullen krijgen om deel te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.