Universiteit Leiden

nl en

Meer kamers voor studenten in Leiden en Den Haag

Het komend studiejaar 2019-2020 komen 270 extra wooneenheden beschikbaar voor buitenlandse studenten in Leiden en Den Haag. In totaal komen er volgend studiejaar ongeveer 1.050 extra kamers bij voor studenten in beide steden.

Dat is het resultaat van de taskforces studentenhuisvesting waarin de universiteit, hogescholen en de gemeenten Leiden en Den Haag samenwerken om extra woonruimte in beide studentensteden te realiseren. Ook werken de partijen samen om de informatievoorziening aan (aankomende) studenten, over het vinden van een betaalbare kamer, te verbeteren.

Specifiek aanbod voor internationale studenten

Deze zomer al komen er voor internationale studenten 140 extra gemeubileerde kamers in het voormalige woonzorgcomplex ‘t Hofflantshuys in Voorschoten, 61 gemeubileerde/gestoffeerde kamers in de Leemanstoren in Den Haag en 70 wooneenheden in de Leidse Schans.

Daarnaast kunnen internationale bachelorstudenten via DUWO (room.nl) vanaf juni gebruik maken van een voorrangsregeling voor een aantal panden in Den Haag en Leiden. Over het aantal panden en de locaties worden nog nadere afspraken gemaakt.

Ruim 700 extra woningen voor Leidse en Haagse studenten

De overige wooneenheden die beschikbaar komen komend studiejaar betreffen 774 extra eenheden, waarvan 397 in Leiden/de Leidse Schans en 377 in de Haagse Leemanstoren. Deze wooneenheden zijn bestemd voor álle studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) in Leiden en Den Haag.

Universiteit blijft zich inzetten voor meer studentenwoningen

Vice-voorzitter Martijn Ridderbos van het college van bestuur van de universiteit: ‘Dit is een heel mooi resultaat van een gezamenlijke inspanning van gemeenten, universiteit en studentenhuisvester. We gaan hier de komende jaren mee door, met als doel het aanbod aan betaalbare wooneenheden voor studenten te vergroten.'

Ook verantwoordelijk wethouders van de beide studentensteden zijn blij met dit resultaat. Fleur Spijker, wethouder Duurzame Verstedelijking in Leiden: ‘Samen werken we er hard aan om te zorgen dat er meer wooneenheden voor studenten bij komen in onze studentenstad.  De woningen die voor dit collegejaar beschikbaar komen, zijn een fikse stap voorwaarts.’  Boudewijn Revis, wethouder Stadsontwikkeling in Den Haag: ‘Den Haag wordt door de groeiende onderwijsinstellingen steeds meer een studentenstad. Voor studenten die hier willen wonen en later willen werken moet er genoeg plek zijn. Daarom werken we hard aan voldoende woningen, zodat al het talent naar Den Haag kan komen en er kan blijven.’

Samen werken aan uitbreiding

In zowel Leiden als in Den Haag gaat de taskforce Studentenhuisvesting door met het werken aan de uitbreiding van het aantal kamers voor studenten in beide steden. Anneleen Lagae, per 1 juni de nieuwe vestigingsdirecteur Leiden van DUWO: 'Samenwerken loont echt: meer dan 1.000 nieuwe studentenwoningen in de regio volgend jaar! Dat is een prachtige start voor een nieuwe vestigingsdirecteur. En we blijven aan de slag. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking in de Taskforce de komende tijd.'

Woonruimte vinden blijft lastig

Het zal komend studiejaar nog steeds lastig zijn voor zowel Nederlandse als internationale studenten om betaalbare woonruimte in beide steden te vinden. Communicatie moet transparant en realistisch zijn, hebben de samenwerkende partijen afgesproken. Met name internationale studenten die instromen in het aankomend studiejaar krijgen van de universiteit de duidelijke boodschap: ’Het is zeer moeilijk om zelf in Leiden en Den Haag een kamer te vinden. Als je nog geen kamer hebt voordat je vertrekt, kom dan niet naar Leiden/Den Haag.’

Ambitie voor nog meer studentenwoningen

In zowel Leiden als in Den Haag gaat de taskforce Studentenhuisvesting door met het werken aan de uitbreiding van het aantal kamers voor studenten in beide steden. In Leiden is de ambitie van de universiteit om samen met de gemeente, LUMC en hogeschool 2.700 kamers toe te voegen in de periode 2019 tot 2026. De gemeente Den Haag wil dat er 1900 kamers in de periode 2017-2020 worden gerealiseerd. Voor de periode 2020 tot 2026 wordt in Den Haag ingezet op nog eens 3.000 extra wooneenheden voor studenten van universiteit en hogescholen.

Foto boven: Een nieuwe woontoren voor studenten aan het Leemansplein, Den Haag. Opgeleverd eind mei 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.