Universiteit Leiden

nl en

Mid Term Review 2019

Als onderdeel van de kwaliteitsborging van het Leidse onderzoek, vindt momenteel de Mid Term Review plaats. Dit houdt in dat de facultaire onderzoekprogrammering wordt getoetst door een externe commissie, die zal kijken naar wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en vitaliteit van het onderzoek.

Omdat het een tussentijdse toetsing betreft is de procedure minder uitgebreid en zwaar dan bij de visitaties, maar dat neemt niet weg dat het voor de faculteit een moment is van reflectie op het eigen werk en de gekozen hoofdlijnen voor onderzoek.

Volgende week vrijdag komt de commissie, onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Internationaal Recht Prof. Dr. Cedric Ryngaert, op bezoek. Ze zullen zich via presentaties, posters en gesprekken op de hoogte stellen van de stand van zaken. Op basis van hun indrukken rapporteren zij aan het faculteitsbestuur in september. Hierbij geven zij geen cijfers of rankings, maar identificeren risico’s en kansen en geven suggesties voor verbetering.

Naast het verkrijgen van feedback van de commissie, biedt de zogenaamde site visit op 28 juni ook gelegenheid aan alle onderzoekers en medewerkers om kennis te nemen van ons onderzoek. Het is een uitstekend moment om een kijkje te nemen bij de presentaties van het eigen of juist een ander programma. Iedereen is dan ook welkom om aan te schuiven en mee te luisteren. Het geeft natuurlijk ook een goed beeld aan die commissie van het onderzoeksklimaat aan onze faculteit. We hopen daarom veel van jullie te verwelkomen op de dag!

Het programma van de dag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.