Universiteit Leiden

nl en

Hoe draagt het European Stability Mechanism bij aan financiële stabiliteit?

Op woensdag 5 juni gaf Kalin Anev Janse, Secretaris-Generaal en lid Raad van Bestuur van het European Stability Mechanism (ESM), een lezing getiteld 'Bridging decision-making: a new direction for Europe? Prioritising financial stability: the European Stability Mechanism and the Banking Union'.

Het ESM en financiële stabiliteit

De afgelopen jaren, te beginnen met de financiële crisis, waren niet gemakkelijk voor Europa. Maar waar uitdagingen zijn, zijn mogelijkheden. De crisis heeft Europa sterker gemaakt. Vandaag de dag is het beter bestand tegen financiële onrust en is financiële stabiliteit beter gewaarborgd.

Een van de instellingen die tijdens de financiële crisis is opgericht, is het European Stability Mechanism (ESM). Het ESM is door de eurolidstaten zelf opgericht, buiten het raamwerk van de Europese Unie om, maar daarmee wel nauw verweven. Het is een permanent noodfonds dat leningen verstrekt aan eurozonelidstaten die in problemen verkeren. Het ESM volgt daarbij de 'cash for reform'-benadering; het ontvangen van een lening verplicht het ontvangen land ertoe hervormingsprogramma's uit te voeren.

Leningen financiert het ESM door de uitgifte van obligaties. Het ESM is nu een van de grootste internationale financiële instellingen ter wereld. Samen met zijn voorganger, de European Financial Stability Facility (ESFS), heeft het ESM bijna voor meer dan 300 miljard euro aan obligaties uitgegeven en voor 295 miljard euro aan leningen verstrekt.

Kalin Anev Janse, Secretaris-Generaal en lid Raad van Bestuur van het ESM, sprak over de rol van het ESM bij het waarborgen van financiële stabiliteit en het belang van de recente Europese verkiezingen. Hij gaf inzicht in de turbulente tijd tijdens de financiële crisis en vertelde hoe het ESM uitgroeide van kleine start-up met slechts twaalf medewerkers naar een van de grootste internationale financiële instellingen ter wereld. De missie van het ESM is om de eurozonelanden in staat te stellen financiële crisissen te vermijden en te overwinnen en om financiële stabiliteit en welvaart op lange termijn te handhaven. Janse gaf voorbeelden van landen die tijdens de crisis hulp nodig hadden, maar nu koploper zijn op het gebied van beleid voor financiële stabiliteit.

En wat zal de toekomst brengen? Al op de korte termijn zal de rol van het ESM worden uitgebreid als onderdeel van de versterking van de Economische en Monetaire Unie. Zo zal het ESM vanaf uiterlijk 2024 als 'backstop' fungeren voor het Single Resolution Fund en zal het ESM tezamen met de Europese Commissie toekomstige lidstaatprogramma's ontwerpen en monitoren. En wat moet er op de langere termijn gebeuren? De verdere integratie van de kapitaalmarkten en de voltooiing van de Capital Markets Union zijn topprioriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.