Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsvernieuwing: studenten trainen LU-talks

Licht uit, spot aan, de LU-talks beginnen. In het kleine Imperiumtheater, vlakbij de Leidse Schouwburg, lopen studenten om de beurt naar een rond blauw vloerkleedje. Daar presenteren ze in vijf minuten hun eerste eigen LU-talk voor docenten, medestudenten en de camera. ‘Ontzettend nuttig en leerzaam’, was het oordeel.

Publiek wakker schudden

Eerstejaars student Film en Literatuurwetenschap Simone Scholte vertelt: ’Ik vond de LU-talktraining ontzettend leerzaam! Het ging zowel om de presentatievorm, je eigen skills, maar ook de inhoud en je argumentatiestructuur kwam aan bod. De feedback was heel nuttig en zo konden we allemaal onze eigen stijl aannemen. Er werden trucjes uitgelegd die veel verschil maken in je uitstraling, zoals openen met een provocerende opmerking om je publiek ‘wakker te schudden’. Dit zijn kleine dingetjes waar je normaal niet snel bij stil staat, maar die veel verschil kunnen maken. Dit zorgde ervoor dat je er veel zelfverzekerder kon staan en goed je idee over kon brengen op het publiek.’

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

De workshop is onderdeel van een breder wetenschapscommunicatie traject dat past binnen het programma onderwijsvernieuwing. Bij de opleiding Film- en Literatuurwetenschap is het opgezet door Yasco Horsman en Astrid Van Weyenberg. Yasco: ‘Het gaat in dit project eigenlijk vooral over twee dingen. Allereerst willen we studenten laten oefenen met het maken van de vertaalslag van wetenschap naar een groter publiek: dus hoe vertel je op een bevlogen manier over je onderzoek aan mensen van buiten de universiteit. Daarnaast wilden we studenten de kans geven om, naast de traditionele academische vaardigheden van presentaties houden en papers schrijven, ook een aantal niet-traditionele vaardigheden te oefenen die meer aansluiten bij deze tijd en die ze beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.’

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Ruimte voor creativiteit

Astrid: ’Deze LU-talk workshop is onderdeel van het eerstejaars vak Comparative Studies, waarin we onder andere kijken naar wat het oplevert om literatuur in relatie tot andere media te bestuderen, zoals films, graphic novels en beeldende kunst. We hebben het project zo opgezet dat studenten gedurende hun studie drie workshops krijgen aangeboden, gekoppeld aan drie kernvakken. Daarbij gaat het dus veel over de relatie tussen woord en beeld, de LU-talk is een heel geschikte vorm om hierop in te gaan. In hun tweede jaar krijgen de studenten nog twee workshops: ‘schrijven voor het web’ en ‘een video-essay maken’. Zo leren ze gedurende hun studie  nieuwe vaardigheden die ook meer ruimte geven aan creativiteit.’

De faculteit Geesteswetenschappen is sinds 2018 flink aan de slag gegaan met de vertaling van de onderwijsvisie van de universiteit Learning@LeidenUniversity. Binnen het programma onderwijsvernieuwing zijn zowel facultaire projecten als projecten op opleidingsniveau opgezet om de onderwijsvisie te implementeren. Sanne Arens (programmamanager onderwijsvernieuwing): ’Het is heel mooi om de eerste resultaten van de onderwijsvernieuwingsprojecten te bereiken. De workshop van de opleiding Film- en Literatuurwetenschap is er een van. Maar bijvoorbeeld bij Kunstgeschiedenis is ook veel bereikt. Die opleiding heeft leerlijnen ontwikkeld en probeert de training van digital skills van studenten beter in het programma te verweven. De komende jaren proberen we van de resultaten te leren en verder binnen de faculteit te verspreiden. Daarnaast blijven we opleidingen ondersteunen om de arbeidsmarktvoorbereiding, vaardigheden en de verwevenheid van onderzoek en onderwijs te versterken.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.