Universiteit Leiden

nl en

Margit van der Steen over 100 jaar vrouwenkiesrecht

Tussen 1919 en 1923 zaten er zevenennegentig vrouwen in de Nederlandse gemeenteraden. 'Dat was nog geen één procent van alle gekozenen', aldus universitair docent Margit van der Steen. Ze vertelt over deze inspirerende vrouwelijke figuren in het Dagblad van het Noorden.

Van promovenda en advocaat, dochter van een slagersdochter of een treinmachinist, de vrouwen hadden allemaal verschillende achtergronden. Hoe er naar deze eerste vrouwelijke bestuurders werd gekeken? Mensen vonden het bijzonder; huisvrouwen in de gemeenteraad. Want zouden ze hun moederrol dan niet verslonzen en het gezin ten gronde richten? Margrit: Thuis moesten vrouwen gehoorzamen aan de man. Ze mochten geen paspoort aanvragen en geen bankrekening openen. Juridisch waren ze onbekwaam. Maar ze mochten wel over de gemeenteraadsbegroting stemmen.

In 1919 verkregen vrouwen actief kiesrecht, maar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1922 mochten vrouwen voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer-verkiezingen. ‘Niet de vrouwelijke kiezers maakten in de beginjaren het verschil. Wel de vrouwen die werden gekozen’, aldus Margit.

Meer weten?

Lees het hele artikel hier

Op vrijdag 17 mei 2019 vierde de Tweede Kamer – in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima – dat het algemeen kiesrecht 100 jaar bestaat met een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal. Daarbij waren, naast de leden van de Tweede en Eerste Kamer, mensen uit het hele land aanwezig die op een bijzondere manier betrokken zijn bij verkiezingen en het kiesrecht. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.