Universiteit Leiden

nl en
Fotograaf: Sabrina Otterloo

Economisch en emotioneel beslisgedrag: eerste onderzoeken gestart in nieuwe ‘Level labs’

Sinds april heeft de Faculteit der Sociale Wetenschappen er een nieuwe locatie bij voor haar onderzoek. Het Levelgebouw (direct naast Leiden Centraal) ontvangt proefpersonen in 3 gloednieuwe laboratoria. Psychologen Carsten de Dreu en Mariska Kret vertellen enthousiast over de nieuwe mogelijkheden voor hun onderzoeksprojecten.

Carsten de Dreu: Economische besluitvorming en concurrerende groepen

Met het 'Economic Decision Making Lab' hebben we een faciliteit waarmee we voor het eerst in Leiden kunnen onderzoeken hoe individuen binnen een groep zich aanpassen aan elkaar op het moment dat ze in competitie zijn met een rivaliserende groep. Het voordeel van dit lab is niet alleen dat het heel nieuw en mooi is opgezet, maar we hebben hier ook de mogelijkheid om bij meerdere deelnemers tegelijkertijd psychofysiologische maten af te nemen.

Lees meer

Mariska Kret: Emoties, sociale angst en VR

'Ik heb 2 onderzoeksprojecten in de nieuwe labs. Een is het ERC Starting grant project ‘Function of emotional mimicry and physiological linkage’. We kijken daarin naar de interactie tussen 2 proefpersonen om te zien hoe emoties worden geuit en wat voor invloed dat heeft op sociale beslissingen zoals iemand te vertrouwen. Dus: wat voor nut hebben uitingen van emoties?'

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.