Universiteit Leiden

nl en

Even voorstellen: Roosje Peeters

Roosje Peeters is promovendus bij het Instituut voor Geschiedenis. Hieronder vertelt zij meer over haarzelf, haar interesses en haar onderzoek.

Mijn naam is Roosje Peeters en ik ben in februari 2019 begonnen als promovendus bij het onderzoeksproject ‘Hoven in Holland, 900-1300’ van Hans Mol en Robert Stein. Mijn onderzoek richt zich op de bezitscomplexen van de Gerulfingen in het graafschap Holland (specifiek Rijnland en Maasland). Met behulp van een historisch GIS ga ik in kaart brengen welke domeinen zij in hun bezit hadden en hoe deze bezittingen zich ontwikkelden binnen het natuurlijke landschap. Daarbij kijk ik ook naar de vraag welke rol het grootgrondbezit van de grafelijke dynastie speelde in de ontwikkeling van Holland tot een dominant gewest.

Ik ben geboren en getogen in Zeeland, maar ik woon inmiddels al een flink aantal jaar in Leiden. Ik ben dan ook goed bekend met de faculteit en het Instituut voor Geschiedenis. Na een studie Psychologie (tevens in Leiden) ben ik in 2012 begonnen aan de bachelor Geschiedenis en daaropvolgend de researchmaster Europe 1000-1800. Tijdens mijn studie richtte ik mij met name op onderwerpen waarin mijn interesses voor de psychologie en geschiedenis samen kwamen. Zo schreef ik een afstudeerscriptie over de rechtspositie van mensen met een psychische aandoening in de laatmiddeleeuwse Lage Landen. Verder liep ik tijdens de master stage bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis bij het project ‘Briefwisseling van Johan de Witt’. Hier ben ik sinds vorig jaar voor een dag in de week teruggekeerd als gast-onderzoeker, wat afgelopen maand heeft mogen resulteren in de bundel ‘Johan de Witt en Engeland. Een bloemlezing uit zijn correspondentie’.

Tot slot heb ik tijdens mijn studie reeds gewerkt voor de faculteit, namelijk bij de afdeling Informatisering en Facilitaire Zaken waar ik ondersteuning verzorgde bij het gebruik van programma’s als Blackboard en Lucris. Via deze weg heb ik velen van jullie reeds ontmoet (al dan niet telefonisch of via de email) en ik zie ernaar uit om jullie nu als collega’s beter te leren kennen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.