Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling Humanities Campus een stap verder

Op 13 maart, tijdens de vierde (en laatste) bijeenkomst van de klankbordgroep Humanities Campus, zijn het volledige Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Omwonenden en andere belanghebbenden konden vanaf begin 2018 in het participatietraject meepraten over de plannen voor de te ontwikkelen Humanities Campus. In de laatste week van maart worden beide plannen aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Reactieperiode

Vanaf 5 april zijn het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan zes weken lang in te zien, online, op het stadhuis van Leiden en in het Stadsbouwhuis. Daarna worden de reacties verwerkt door de gemeente en universiteit en vastgelegd in een rapport. Afhankelijk van de reacties kan het college van burgemeester en wethouders het voorgenomen besluit aanpassen. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de plannen. Bij een positief besluit kan de universiteit verder met de uitwerking van de verschillende deelprojecten.

Intensief proces

Bij de ontwikkeling van de plannen hebben de gemeente en de universiteit intensief samengewerkt om tot een breed gedragen Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan te komen. Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van het College van Bestuur: 'We hebben met elkaar een intensief proces doorlopen en we realiseren ons dat het voor de bewoners van het Doelencomplex een heel moeilijke boodschap blijft. We vinden het heel belangrijk dat wij samen met de gemeente en woningcorporatie binnenkort met hen in gesprek gaan over alternatieve woonlocaties binnen de singels.  Het is geen eenvoudige opgave geweest, maar dankzij de inzet van het gezamenlijke projectteam en de input vanuit de klankbordgroep hebben we nu plannen voor de Humanities Campus die via de gemeente ter inspraak komen voor iedereen in de stad.'

Ontwikkelingen deelprojecten

Naast de ontwikkeling van het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan werkt de universiteit aan een paar deelprojecten. Na de ingebruikname van het gerenoveerde P.J. Vethgebouw in 2017 wordt nu het monumentale Arsenaal intern verbouwd. De faculteit neemt het gebouw begin 2020 weer in gebruik. Na het Arsenaal volgt de renovatie van Cluster Zuid (P.N. van Eyckhof-Van Wijkplaats). Dit deelproject bevindt zich in de ontwerpfase, de uitvoering start naar verwachting medio 2020. Met de vernieuwing van de gebouwen zorgt de universiteit voor moderne huisvesting die ruimte biedt aan de groeiende faculteit. Het streven is een aantrekkelijke onderwijsomgeving die ontmoeting stimuleert en waar studenten en medewerkers graag verblijven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.