Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden krijgt positieve beoordeling onderwijskwaliteitszorg

De Universiteit Leiden heeft een positieve beoordeling ontvangen in de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Het is de tweede keer dat de kwaliteitszorg van de Universiteit Leiden als positief wordt beoordeeld.

Dat werd op 22 februari bekend gemaakt door het panel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de organisatie die de ITK uitvoerde. De conclusie is gebaseerd op de mondelinge terugkoppeling van dit panel. Vice-rector Hester Bijl reageert verheugd: ‘Kwaliteit van onderwijs heeft onze volle aandacht en we zijn blij dat het beoordelingspanel dit ook als zodanig in de vele gesprekken met studenten, docenten en bestuurders heeft ervaren.’

Aanbevelingen

De voorzitter van het panel gaf onder meer aan dat hij onder de indruk was van ‘de zeer gemotiveerde en ambitieuze onderwijsmensen’ aan de Universiteit Leiden, en dat de universiteit met zo’n betrokken vice-rector ‘een echt boegbeeld’ heeft voor haar onderwijsbeleid.

Het definitieve rapport van het panel wordt over ongeveer twee maanden verwacht. Bijl: ‘We gaan er ons voordeel mee doen. De aanbevelingen sluiten aan op de verbeterpunten die we eerder in onze zelfreflectie hebben geconstateerd. De ITK geeft handvatten om kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren. We danken alle delegaties voor hun enthousiaste bijdrage.’

Daarnaast gaf het panel van de NVAO ook aan dat het Universitair Plan Kwaliteitsafspraken voldoet. Dat is een ambitieus plan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met de studievoorschotmiddelen die zijn vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel.

Over de Instellingstoets Kwaliteitszorg

De ITK vindt elke zes jaar plaats om de onderwijskwaliteitszorg te beoordelen. Het panel van de NVAO bezocht de Universiteit Leiden op 22 en 23 januari en 20, 21 en 22 februari van dit jaar. Het panel voerde gesprekken met docenten, studenten, bestuurders en andere betrokkenen over de onderwijsvisie, het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg.

Zelfreflectie Universiteit Leiden

Voorafgaand aan dat bezoek stelde de Universiteit Leiden een zelfreflectie op. Die zelfreflectie is in nauw overleg met de vice-decanen van de faculteiten opgesteld en is met vele groepen in de universiteit overlegd. In een aantal universiteitsbrede lunchsessies in 2018 konden bijvoorbeeld alle medewerkers en studenten input geven. De zelfstudie is goedgekeurd door de universiteitsraad en de Raad van Toezicht. 

Afbeelding: stafleden van de Universiteit Leiden in gesprek met panelleden van de NVAO (fotograaf: Eelkje Colmjon).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.