Universiteit Leiden

nl en

SUNRISE: van zonlicht tot smart city

Het Europese project SUNRISE - ‘zonne-energie voor een circulair economie’, is geselecteerd als één van de zes Coördinatie- en Ondersteuningsacties (CSA) binnen het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. Het project ontvangt een subsidie van 1 miljoen euro en zal de basis leggen voor een grootschalig Europees onderzoeksproject. SUNRISE heeft als doel technologieën te ontwikkelen voor het omzetten en opslaan van zonne-energie om zo een duurzaam alternatief te bieden voor de energie-intensieve productie van fossiele brandstoffen en chemicaliën.

Van zonlicht naar brandstof

SUNRISE wil een duurzaam alternatief bieden voor de energie-intensieve productie van fossiele brandstoffen en chemicaliën. Het project wil daarom technologieën ontwikkelen om met behulp van zonlicht het op grote schaal beschikbare koolstofdioxide, water, stikstof en zuurstof als grondstof om te zetten. Het team wil de elektrochemische omzetting aandrijven met duurzame energie, systemen ontwikkelen die kunstmatige fotosynthese kunnen uitvoeren en biohybride apparaten implementeren. Het voornaamste doel is een duurzame CO2-cyclus, om de CO2-uitstoot te beperken en uiteindelijk te stabiliseren zodat ook de klimaatverandering tot een halt komt. Daarnaast streeft SUNRISE ook naar duurzaam gebruik van land en natuurlijke hulpbronnen om zo een circulaire economie te kunnen realiseren.

Klimaatneutraal

De Leidse biofysicus Huub de Groot is coördinator van SUNRISE. ‘We willen de manier waarop brandstoffen worden geproduceerd veranderen,’ zegt hij. ‘Het doel is chemicaliën (en meer) met hoog rendement direct te kunnen leveren uit overvloedige zonne-energie en atmosferische gassen. Zo kunnen we een circulaire economie bewerkstelligen.’ De Groot voorspelt dat in de nabije toekomst een breed scala aan SUNRISE-technologieën beschikbaar is om koolstofneutrale industrie aan te drijven in smart cities die de huidige verbeelding te boven gaan. ‘We bieden seizoensgebonden energieopslag in een afvalvrije samenleving en verminderen tegelijkertijd de CO2-uitstoot.’ Deze visie is volledig in lijn met de onlangs gepubliceerde langetermijnstrategie van de Europese Commissie voor een klimaatneutraal Europa in 2050.

SUNRISE will facilitate the transition to a circular economy and a carbon neutral society. The technologies to be developed will transform carbon dioxide, water, nitrogen and oxygen feedstock into fuels and chemicals using sunlight. Electrochemical conversion using renewable power in combination with electrolysers will be complemented with integrated artificial photosynthetic systems and biohybrid approaches for the direct conversion of sunlight into chemical compounds.

Support

Het project krijgt ook steun van de League of European Research Universities (LERU). De Groot: 'LERU heeft ons plan in een vroeg stadium bij de EU ter sprake gebracht. Als coördinator van SUNRISE ben ik erg blij met hun steun. Naast de inhoudelijke bijdrage aan toponderzoek die we van hen mogen verwachten, staat LERU voor borging van de wetenschappelijke kwaliteit over de meest uiteenlopende wetenschapsdisciplines op zeer hoog niveau. Dit zullen we hard nodig hebben om feiten en meningen te scheiden, zodat we de onderzoeksprioriteiten kunnen stellen voor de overgang naar een kringloopeconomie en een koolstofneutrale, duurzame samenleving.’

Visionair onderzoek

Voor de call ‘FETFLAG-2018’ zijn in totaal zes CSA-projecten geselecteerd. Elk project valt binnen één van de drie onderzoeksgebieden: ICT and Connected Society, Health and Life sciences en Energy, Environment and Climate Change. SUNRISE behoort tot dit laatste gebied. Alle projecten richten zich op de voorbereiding van nieuwe Europese, grootschalige onderzoeksinitiatieven die mogelijk worden ondersteund in het volgende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie: Horizon Europe. De geselecteerde voorstellen moeten de basis te leggen voor grote, visionaire, lange termijn-onderzoekprojecten die gericht zijn op het aanpakken van de grote Europese maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast moeten ze wetenschappelijke vooruitgang omzetten in concrete innovatiemogelijkheden, groei en werkgelegenheid.

Bron: https://www.sunriseaction.com. Persbericht: hier

SUNRISE

SUNRISE wordt gecoördineerd door Huub de Groot van de Universiteit Leiden. Het verbindt stakeholders uit de academische wereld, het bedrijfsleven, het beleid en de maatschappij, waaronder NGO's en mondiale spelers in de energie-, chemie- en automobielsector. Het doel van het project is het ontwikkelen van de Science and Technology roadmap voor een groot onderzoeksinitiatief op het gebied van Energie, Milieu en Klimaatverandering van de FETFLAG-01-2018. Het project zal een jaar duren en starten in het voorjaar van 2019.

SUNRISE brengt een multidisciplinair consortium van 20 partners uit 13 Europese landen samen. Dit consortium omvat:

  • 7 universiteiten - University of Uppsala, Imperial College of London, University of Turku, University of Warsaw, Norwegian University of Science and Technology, University of Louvain en Leiden University;
  • 8 onderzoeksorganisaties - French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Italian National Research Council (CNR), Swiss Federal Laboratories for Materials Science en Technology (Empa), IMDEA Energy Institute, Fraunhofer-Gesellschaft, Forschungszentrum Jülich GmbH, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry en Institute of Chemical Research of Catalonia;
  • 2 Europese federaties - European Energy Research Alliance, EERA en Energy Materials Industrial Research Initiative (EMIRI) en
  • 3 bedrijven - Siemens AG, Johnson Matthey and ENGIE.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.