Universiteit Leiden

nl en

'NETWORKS goes to school' geeft leerlingen introductie in wetenschap achter netwerken

In 2018 organiseerde NETWORKS een succesvolle masterclass voor middelbare schoolleerlingen over netwerken en de toepassingen daarvan, onder the titel 'NETWORKS goes to school'. Deze week publiceerde NETWORKS de een verzameling van bijdragen met een uitgebreide introductie. Het doel van zowel de masterclass als de publicatie is om middelbare schoolleerlingen met een interesse in wiskunde een introductie te geven op wiskunde op wetenschappelijk niveau, en hen te helpen hun wiskundige kennis te verdiepen.

Introductie op lopend onderzoek

Het boekje begint met een uitgebreide behandeling van de wiskundige achtergrond van netwerken, gevolgd door twee hoofdstukken over reeds gepubliceerd en lopend onderzoek in het veld. In het hoofdstuk over lopen onderzoek worden de volgende onderwerpen belicht:

  1. Netwerken in samenlevingen
  2. Markov chains en de toepassingen daarvan
  3. Netwerken in biologie
  4. Het fenomeen van synchronisatie

Tot slot bevat het boekje een hoofdstuk met uitwerkingen van de oefeningen die in de publicatie zijn opgenomen.

"NETWORKS goes to school" kan hier gedownload worden.

NETWORKS goes to school 2019

In 2019 zullen er twee nieuwe masterclasses worden gehouden voor docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs:

Het NETWORKS programma beslaat een wijde verzameling aan onderwerpen op het gebied van de stochastische en algoritmische aspecten van netwerken. Het programma ging in 2014 van start met 10 jaar financiering van het NWO, en de de Universiteit van Amsterdam, TU Eindhoven, Universiteit Leiden en het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam (CWI) als hosts van de activiteiten en onderzoeksinitiatieven.

Bezoek de NETWORKS website

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.