Universiteit Leiden

nl en

LAPP neemt deel aan Plastic Avengers Conferentie

Op vrijdag 8 februari vond de eerste Plastic Avengers Conferentie plaats in Amsterdam. Initiatiefnemer Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer uit Leiden, bracht 'onafhankelijke plasticstrijders' bij elkaar om tot een manifest tegen plasticvervuiling te komen. Ook het Leiden Advocacy Project on Plastic was uitgenodigd om een presentatie te geven.

Met ruim honderd zwerfvuilruimers in huis was er veel aandacht voor opruimacties in heel Nederland. Van suppend plastic opruimen door SUP CLEAN UP tot Stichting GoClean met eigen prikkers en grijpers, er waren veel tips om nog effeciënter plastic te verzamelen. 'Zwerfinator' Dirk Groot, plasticruimer van het eerste uur, vertelde over het belang van data. Elk stukje zwerfafval wordt door hem gefotografeerd en opgeslagen met de Litterati app, zodat er een overzicht ontstaat waar wat wordt gevonden. Hiermee confronteert hij beleidsmakers en producenten om te komen tot oplossingen.

Tijdens de workshops was er de mogelijkheid om met verschillende sprekers en organisaties van gedachten te wisselen. Praktische tips voor campagne voeren, het werven van fondsen als stichting en het promoten van acties via social media waren enkelen van de onderwerpen.

Bierglazen

Leiden was goed vertegenwoordigd met aanwezigheid van natuurlijk Merijn Tinga, het Leiden Advocacy Project on Plastic (LAPP) en CanalCups. Esther Kentin van LAPP hield een presentatie over hoe studenten juridische advies geven aan ngo's die werken aan plasticvervuiling. Ook een aantal studenten van LAPP nam deel aan de workshops. Biologiestudenten van CanalCups vertelden over de duizenden plastic wegwerpbekers die zij uit de grachten visten na het Leidens Ontzet afgelopen jaar. De fototentoonstelling op Instagram en in de galerie Old School maken de omvang van het probleem duidelijk. Met hun actie willen de studenten ervoor zorgen dat volgend jaar herbruikbare bierglazen met statiegeld worden ingevoerd.

In een tweede workshopronde werd het ‘Plastic Avengers Manifest’ besproken. Dit manifest bevat vijf richtlijnen die het voorkomen en beperken van plasticvervuiling moeten stimuleren. Aan het einde van de middag werd het manifest aangeboden aan GroenLinks-Tweede Kamer-lid Suzanne Kröger. De komende weken zal het manifest verder uitgewerkt en gepubliceerd worden op de website van de Plastic Avengers Conference. Het enthousiasme van de deelnemers om in de toekomst meer samen te werken zal ongetwijfeld leiden tot een vervolg van deze middag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.