Universiteit Leiden

nl en

Schijnconstructies en intra EU arbeidsmigranten (werkzaam in Nederland)

Het seminar op 30 november jl. over schijnconstructies en intra EU arbeidsmigranten trok veel belangstellenden en was een succes. Deze bijeenkomst werd georganiseerd vanuit het onderzoeksproject Solidarity under Strain (SOLID), onderdeel van de Research Focus Area 'Interaction between Legal Systems 2.0'.

Het publiek bestond met name uit mensen uit de praktijk die te maken hebben met een of meer aspecten van schijnconstructies en arbeidsmigranten. Aanwezig waren medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank, de Centrale Raad van Beroep, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vakbond FNV. Ook de wetenschap werd vertegenwoordigd door Leidse en Tilburgse onderzoekers. Door de diversiteit aan sprekers werd het onderwerp vanuit vele perspectieven belicht. Anke van der Hoeven ging specifiek in op haar promotieonderzoek en zette uiteen hoe haar veldwerk -het interviewen van internationale vrachtwagenchauffeurs- verliep. Dit alles leidde tot interessante discussies en riep ook vele vragen op. Tijden het seminar werd weer duidelijk hoe complex het onderwerp is. Ook de noodzaak om samen te werken met ketenpartners in de preventie en bestrijding van schijnconstructies kwam geregeld voor het voetlicht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.