Universiteit Leiden

nl en

Marit Buddenbaum wint Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2018

Op 13 december heeft Marit Buddenbaum de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs gewonnen voor haar scriptie over het recht van het kind op contact met broers en zussen. Deze prijs voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten wordt jaarlijks uitgereikt door Defence for Children samen met de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

'Marit heeft in haar goed onderbouwde scriptie uiteengezet dat het van groot belang is voor elk kind om contact te kunnen (blijven) onderhouden met broers en zussen (siblings) en dat dit belang als een recht moet worden erkend', zegt juryvoorzitter Jaap Doek. 'De invalshoek in de scriptie van Marit is heel origineel en behandelt in de context van het VN-Kinderrechtenverdrag een te zeer onderbelicht onderwerp.'

Marit heeft in haar winnende scriptie The Rights of Siblings under International Children’s Rights Law (.pdf) eerst uiteengezet wat het belang is van de relaties tussen siblings gebaseerd op literatuur van verschillende disciplines (recht, psychologie en maatschappelijk werk). Vervolgens analyseert zij situaties waarin dit belang niet of onvoldoende aan de orde komt zoals bij scheiding van de ouders, kinderontvoering  en uithuisplaatsing van een of meer kinderen uit een gezin. Dit wordt gedaan met uitvoerige aandacht voor de direct relevante bepalingen in het VN-Kinderrechtenverdrag (artikel 3, 8, 16, 20 en 21) en voor concrete rechterlijke beslissingen met betrekking tot de scheiding van broers en zussen.

Zij geeft het VN-Kinderrechtencomité onder andere de aanbeveling om een General Comment te wijden aan het recht van het kind om relaties te (blijven) onderhouden met broers en zussen, relaties die ook een rol moeten spelen in het bepalen van het belang van het kind. Zij vraagt ook om verder onderzoek van de betekenis van dit recht in de context van migratie.

Marits scriptie werd uit zes genomineerden gekozen. De scriptie is beloond met een vrij te besteden bedrag van € 500,- en een georganiseerde reis naar Genève met een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité en het internationale secretariaat van Defence for Children. Voordat de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs werd uitgereikt, verwelkomde professor Ton Liefaard, UNICEF hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden, de aanwezigen. Na het welkomstwoord volgde een lezing door professor Corinne Dettmeijer over Sexual abuse against children: law, freedom and responsibility.

Lees ook de blog van Marit Buddenbaum op de website van Defence for Children

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.