Universiteit Leiden

nl en

Decaan Hanna Swaab zwaait af met eerbetoon Pieter de la Court

Als eerste vrouwelijke decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen startte professor Hanna Swaab in 2013. Na 6 aaneengesloten bestuursjaren sloot zij ook af als de langstzittende decaan. Op dinsdag 18 december 2018 nam ze officieel afscheid en onthulde met burgemeester Henri Lenferink een eerbetoon aan de naamgever van haar faculteit: vrijdenker Pieter de la Court.

Streven naar vrijheid

De afscheidsbijeenkomst van de vertrekkende decaan stond niet voor niets in het teken van Pieter de la Court. 2018 is het 400e geboortejaar van de controversiële zeventiende-eeuwse  opiniemaker, die ook volgens Swaab nog steeds inspiratie biedt voor de huidige wetenschap en maatschappij. 'De burgemeester van Leiden heeft voorgesteld om samen de verjaardag van Pieter te vieren. Hij woont immers in de Pieter de la Court straat en dat geeft natuurlijk een heel speciale band met onze faculteit. De 400e geboortedag  van Pieter willen wij graag gebruiken om te vieren dat wij zo’n mooie faculteit zijn, met prachtig onderwijs en belangrijk onderzoek, in verbinding met de maatschappij.' Ze onderstreepte dat Pieter de la Courts streven naar vrijheid en diversiteit belangrijk is voor de universiteit en dat ze de vruchten daarvan terug ziet in de Leidse sociale wetenschappen. ‘Wij willen onze studenten leren om vrije denkers te zijn, dwarsdenkers, net als Pieter. Ik ben er trots op dat we zoveel wetenschappers hebben die onderwijs geven, onderzoek doen en zich tegelijkertijd inzetten voor vernieuwing op beide terreinen.’

Samenwerking en verbinding

Rector Magnificus Carel Stolker roemde ook de grote inzet van collega’s en studenten op het gebied van diversiteit onder leiding van Swaab en de manier waarop zij aandacht had voor talent: ‘Jij stond voor je faculteit.’ Ook was hij blij met haar rustige en diagnosticerende bestuursstijl, ‘anders dan Pieter de la Court, die in zijn tijd menig politicus en bestuurder tegen zich in het harnas joeg'. Ter bekroning van die verbindende samenwerking, kreeg Swaab een bronzen beeld uitgereikt van de ronde tafel waaraan decanen met het college van bestuur van gedachten wisselen over de koers van de universiteit.

De open samenleving van Pieter de la Court

Ook  ontving Swaab samen met burgemeester Lenferink het eerste exemplaar van de publicatie ‘Het welvaren van Leiden. De open samenleving van Pieter de la Court’ uit handen van Arthur Weststeijn. De historicus verzorgde een lezing die de vraag beantwoordde die menig student of medewerker van de faculteit zich al moet hebben gesteld: Wie was Pieter de la Court nu eigenlijk? Hij was een Franstalige migrant uit Ieper, wiens ouders voor godsdienstvrijheid en economische perspectieven naar Leiden trokken. Pieter de la Court groeide in Leiden uit tot een succesvol lakenhandelaar en dwarse denker die de een hoop stof deed opwaaien in het politieke en maatschappelijke debat over de Nederlandse Republiek. Weststeijn benadrukte het vrijheidsidee van De la Court: Iedereen zou over zichzelf moeten kunnen beslissen. Als burger, in de handel en op het gebied van denken en geloven. 'Vrijheid als voorwaarde van geluk.'

Nalatenschap Swaab en De la Court

Als slotstuk van de officiële plechtigheden, onthulde Swaab samen met burgemeester Lenferink door middel van een druk op de knop een bijzondere plaquette over Pieter de la Court, die vlak voor het facultaire gebouw is bevestigd. Een mooie nalatenschap van zowel de vertrekkende decaan als de zeventiende-eeuwse vrijdenker met een oproep om te blijven investeren in  een open samenleving, zoals te lezen is op de plaquette: 'Gelukkig is degene die niemands slaaf en niemands tiran wil zijn.'

Tekst: Sabrina Otterloo
Fotografie: Marc de Haan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.